Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý file Word

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là mẫu 01-HD KĐ.ĐG theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW để thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị hàng năm.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý - ViecLamVui

>> Tham khảo thêm nhiều mẫu bản kiểm điểm ngay tại: Mẫu bản kiểm điểm

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý dùng làm gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được sử dụng để tập thể cán bộ quản lý thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. 

Nội dung bản kiểm điểm trình bày rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế.

Sau đây là mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh đúng quy định ✓ File Word format chuẩn, dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý file Word

 

Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý gồm những thông tin gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý có các thông tin sau:

  • Tên Đảng bộ, tập thể kiểm điểm;
  • Tiêu ngữ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
  • Ngày tháng năm làm bản kiểm điểm;
  • Tiêu đề Báo cáo kiểm điểm tập thể năm ...;
  • Các nội dung kiểm điểm: ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân; phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đề nghị xếp loại mức chất lượng;
  • Thay mặt tập thể lãnh đạo quản lý ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu;
  • Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng;
  • Thay mặt Đảng uỷ xác nhận, ký tên và đóng dấu.

>> Có thể bạn quan tâm đến bản kiểm điểm sau đây:

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý mẫu .doc ✓ Mẫu 01-HD KĐ.ĐG theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ✓ Dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh đúng quy định ✓ File Word format chuẩn, dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí gửi đến bạn. Hy vọng mẫu bản kiểm điểm trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#BanKiemDiemCanBoLanhDaoQuanLy #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Nhân sự, Hành Chính , Mẫu Văn Bản , File Word Mẫu trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay


Hệ thống mạng xã hội MuaBanNhanh - ViecLamVui MuaBanNhanh Nhà Đất Dịch Vụ Xe Blog Việc làm Vui Kinh doanh

@ Đối tác HocHay.com - Học tiếng Anh, Học Anh văn online, Luyện thi
@ Đối tác Công ty In ấn In Kỹ Thuật Số since 2006 thường xuyên Tuyển dụng và Đào tạo nghề miễn phí: Ngành thiết kế, kế toán, lao động phổ thông...