Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất

Quy trình chuyển sinh hoạt đảng thực hiện như thế nào ✓ Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định và hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương ✓ Các trường hợp đảng viên được chuyển sinh hoạt đảng

Quy trình chuyển sinh hoạt đảng thực hiện như thế nào ✓ Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định và hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương ✓ Các trường hợp đảng viên được chuyển sinh hoạt đảng


Các hình thức chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên

Chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên có các hình thức sau:

 • Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước: Trường hợp đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp....
 • Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài: Trường hợp đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.
 • Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời trong nước: Trường hợp đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.
 • Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước: Trường hợp đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài... (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước.
 • Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ: Trường hợp đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở.

*** Lưu ý: Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức (trong nước và ra nước ngoài) sẽ cắt đảng số khỏi đảng bộ; trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời thì không cắt đảng số.

Quy trình chuyển sinh hoạt đảng

Sau đây là quy trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức và tạm thời theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

 • Chuẩn bị hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng: Hồ sơ của đảng viên được niêm phong và được mang đi để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng.
 • Làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng: Cấp ủy huyện/quận có đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nếu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ huyện/quận, tỉnh; nếu là đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục này.
 • Đảng viên xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá hạn thì phải báo cáo lý do để xem xét, xử lý.

*** Lưu ý: Nếu đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

 • Làm giấy giới thiệu sinh hoạt đảng: Đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời gửi đến đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Làm giấy tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời: Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.

*** Lưu ý: Tại nơi sinh hoạt đảng bộ tạm thời, đảng viên không được tính vào đảng số, không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử nhưng vẫn đóng đảng phí tại đây.

Trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy chi bộ khi thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

Sau đây là những trách nhiệm mà đảng viên, cấp uỷ cơ sở và đảng uỷ cấp trên cơ sở phải tuân thủ khi thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

ĐẢNG VIÊN CẤP UỶ CƠ SỞ ĐẢNG UỶ CẤP TRÊN CƠ SỞ

- Viết bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức (hoặc tạm thời) đến đảng bộ mới. Thời gian thực hiện là trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, cử đi học,….

- Phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Thời gian thực hiện là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi.

- Bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng. Nếu mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

- Chi ủy (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư, phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Đảng ủy cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên, ghi mục lục hồ sơ đảng viên tại thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, hướng dẫn đảng viên ghi bổ sung lý lịch, quá trình công tác vào lý lịch đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng và giao cho bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ của cấp ủy ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên chuyển lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp ủy trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng.

- Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên cơ sở ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp ủy, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên chuyển đến cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi chuyển đến.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên cơ sở thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

➤➤➤ Xem thêm những văn bản, hồ sơ, thủ tục, quy trình chuyển sinh hoạt đảng theo quy định và hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương:

Trên đây là hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, các bạn có thể thực hiện quy trình chuyển sinh hoạt đảng theo nhu cầu thực tế trong công tác được chính xác nhất.

#ThuTucChuyenSinhHoatDang #ChuyenSinhHoatDang #QuyTrinhChuyenSinhHoatDang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản trên ViecLamVui
Đánh giá Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook