Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng gồm những biểu mẫu nào ✓ Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức và hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ✓ ViecLamVui cập nhật thông tin mới nhất về hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng - ViecLamVui


Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra trường (đối với sinh viên photo Bằng tốt nghiệp), hoặc thôi việc;
 • Thẻ đảng viên;
 • Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ cơ sở;
 • Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên);
 • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy;
 • Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt;
 • Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), sổ liên hệ,….

*** Ghi chú: Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…;
 • Thẻ đảng viên;
 • Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy;
 • Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nội bộ gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ;
 • Giấy tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác...;
 • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy;
 • Trích biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên;
 • Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm;...

➤➤➤ Xem thêm những văn bản, hồ sơ, thủ tục, quy trình chuyển sinh hoạt đảng theo quy định và hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương:

Trên đây là những thông tin về hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cập nhật mới nhất theo quy định hiện hành, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với những thông tin trên, các đơn vị và đảng viên có thể chuẩn bị hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng theo nhu cầu đúng quy định.

#HoSoChuyenSinhHoatDang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản trên ViecLamVui
Đánh giá Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định mới nhất
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook