Logo

Mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Lượt xem: 2743
Ngày đăng: 17/03/2024

Download mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình mới nhất miễn phí ✓ File hồ sơ quản lý chất lượng công trình ✓ Mẫu hồ sơ chất lượng công trình mới nhất ✓Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình ✓ Tài xuống miễn phí tài liệu

mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Tải mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình là không thể thiếu mỗi khi tiến hành xây dựng công trình, hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ, tài liệu theo quy định về quản lý chất lượng, bảo trì công trình do Bộ xây dựng ban hành tại Phụ lục III Thông tư 26/2016/TT - BXD. 

Mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình sẽ gồm có 

Phần I: Danh mục hồ sơ pháp lý gồm các tài liệu:

Phần I: Danh mục hồ sơ pháp lý

Phần I: Danh mục hồ sơ pháp lý

 • 1 Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành hạng mục phần móng để đưa vào sử dụng
 • 2 Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường
 • 3 Báo cáo của nhà thầu về quá trình và chất lượng thi công
 • 4 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • 5 Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số …..
 • 6 Hồ sơ năng lực của Đơn vị thi công
 • 7 Hồ sơ năng lực của Đơn vị thí nghiệm
 • 8 Hợp đồng ĐVTC và ĐV thí nghiệm
 • 9 Giấy giao nhiệm vụ của Công ty cho Đội thi công XL (nếu có)
 • 10 Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường
 • 11 Đăng ký chữ ký của ĐVTC
 • 12 Đăng ký mẫu chữ ký của cán bộ giám sát Chủ đầu tư
 • 13 Biên bản bàn giao mặt bằng thi công
 • 14 Quyết định thành lập ban an toàn và VSMT
 • 15 Biên bản bàn giao mốc giới thi công và định vị lô đất
 • 16 Các quyết định công văn của Chủ đầu tư mang tính pháp lý trong quá trình thi công (Nếu có)
 • 17 Các công văn của Đơn vị thi công gửi Chủ đầu tư mang tính pháp lý trong quá trình thi công (Nếu có)
 • 18 Các công văn trả lời về việc xử lý thiết kế trên hiện trường của TVTK trong quá trình thi công (nếu có)
 • 19 Bảng kê các thay đổi so với thiết kế thi công được duyệt

Phần II: Hồ sơ chất lượng gồm các tài liệu:

Phần II: Hồ sơ chất lượng

Phần II: Hồ sơ chất lượng

I. Chứng chỉ, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện thành phẩm và thiết bị đầu vào phần móng 

 • 1 Chứng nhận chất lượng sản phẩm thép
 • 2 Chứng chỉ chất lượng Xi măng
 • 3 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 đá 2×4
  • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
 • 4 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 đá 1×2
  • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
 • 5 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa xây M75
  • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
 • 6 Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa trát M75
  • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)
  • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước Phiếu TK ít nhất 3 ngày)

II. Hệ thống các biên bản nghiệm thu phần móng 

A. Nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng 

 • 1. Thép các loại ….
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm cơ lý thép
 • 2. Xi măng PC…
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng
 • 3. Cát vàng ….
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng
 • 4. Đá 1×2 …..
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm
 • 5. Đá 2×4 …..
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm
 • 6. Gạch xây
  • Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả thí nghiệm cường độ gạch

B. Biên bản nghiệm thu 

 • 1. BBNT công tác đào đất móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
  • Sơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo
 • 2. BBNT công tác: cốp pha bê tông lót đài, dầm móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
 • 3. BBNT công tác: bê tông lót đài, dầm móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
  • Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp
 • 4. BBNT công tác: phá đầu cọc
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
  • Sơ họa mặt bằng công tác đập đầu cọc, cao độ, ảnh chụp
 • 5. BBNT công tác: lắp dựng cốt thép, cốp pha đài, dầm móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 6. BBNT công tác: bê tông đài, dầm móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
 • 7. BBNT công tác: Xây tường cổ móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
 • 8. BBNT công tác: Lắp dựng cốt thép cổ cột.
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 9. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha cổ cột.
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 10. BBNT công tác: bê tông cổ cột
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
 • 11. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha, cốt thép giằng móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 12. BBNT công tác: bê tông giằng móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
 • 13. BBNT công tác: Đào hố móng bể phốt + bê nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
  • Sơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo
 • 14. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha bê tông lót bể phốt + bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 15. BBNT công tác: Bê tông lót bể phốt + bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • Biên bản nghiệm thu nội bộ
  • Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp
 • 16. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt + bê nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 17. BBNT công tác: Bê tông đáy bể phốt + bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
 • 18. BBNT công tác: Xây tường bể phốt + bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
 • 19. BBNT công tác: Trát, láng bóng bể phốt + bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
 • 20. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha nắp bể nước, tấm đan bể phốt
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 21. BBNT công tác: bê tông nắp bể nước, tấm đan bể phốt
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu hiện trường
  • Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
 • 22. BBNT công tác: Lắp đặt tấm đan bể phốt
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 23. BBNT công tác: Thử tải bể phốt, bể nước
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
 • 24. BBNT công tác: Đắp hoàn trả hố móng
  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
  • BB nghiệm thu nội bộ
  • Biên bản lấy mẫu thí nghiệm
  • Kết quả thí nghiệm độ chặt K95

Bên cạnh đó sẽ còn có: biên bản lấy mẫu các loại, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nhật ký thi công, Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo), biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, ...

BẤM TẢI XUỐNG 

 

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu quản lý chất lượng khác:

Download mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình mới nhất miễn phí ✓ File hồ sơ quản lý chất lượng công trình ✓ Mẫu hồ sơ chất lượng công trình mới nhất ✓Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình ✓ Tài xuống miễn phí tài liệu

Trên đây là mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui