Logo

Giáo trình quản lý chất lượng PDF

Lượt xem: 397
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình quản lý chất lượng .pdf ✓ Giáo trình quản lý chất lượng tổng thể ✓ Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức ✓ Tài liệu tham khảo môn quản lý chất lượng ✓ Tải không mất phí full giáo trình tại ViecLamVui

Giáo trình quản lý chất lượng - ViecLamVui

Tải giáo trình quản lý chất lượng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Chất lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành một vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu, liên quan đến sự sống còn của tất cả các tổ chức khác nhau. Chính vì vậy, quản lý chất lượng đã trở thành yếu tố quan trọng được đưa vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động của mình.

Giáo trình quản lý chất lượng cung cấp những kiến thức tổng quan về các vấn đề chung trong quản lý chất lượng, các bước phát triển của quản lý chất lượng, các phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng...

Mục lục
  • Chương I: Một số vấn đề chung về quản lý chất lượng
  • Chương II: Quản lý chất lượng
  • Chương III: Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng
  • Chương IV: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
  • Chương V: Quản lý chất lượng toàn diện - TQM
  • Chương VI: Quản lý nhà nước về chất lượng

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu quản lý chất lượng khác:

Download Giáo trình quản lý chất lượng .pdf ✓ Giáo trình quản lý chất lượng tổng thể ✓ Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức ✓ Tài liệu tham khảo môn quản lý chất lượng ✓ Tải không mất phí full giáo trình tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình quản lý chất lượng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuanLyChatLuong #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui