Logo

Giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm PDF

Lượt xem: 1315
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm .PDF ✓ Sách quản lý chất lượng thực phẩm full chương ✓ Ebook Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm Hà Duyên Tư ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu không mất phí tại ViecLamVui

Giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm PDF - ViecLamVui

Tải giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Tác giả Hà Duyên Tư
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tóm tắt

Giáo trình cung cấp cho sinh viên và cán bộ quản lý những kiến thức cơ bản về chất lượng thực phẩm, nội dung các hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật lấy mẫu, kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất, xử lý thống kê số liệu và công tác tiêu chuẩn hoá. 

Sách được sử dụng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm - Công nghệ sinh học thuộc các trường đại học Kỹ thuật, đồng thời là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Mục lục
  • Chương 1: Chất lượng thực phẩm
  • Chương 2: Hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm
  • Chương 3: Kỹ thuật lấy mẫu
  • Chương 4: Kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất
  • Chương 5: Xử lý thống kê số liệu kiểm tra
  • Chương 6: Hệ thống tiêu chuẩn hoá
  • Phụ lục
  • Tài liệu tham khảo

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu quản lý chất lượng khác:

Download giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm .PDF ✓ Sách quản lý chất lượng thực phẩm full chương ✓ Ebook Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm Hà Duyên Tư ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu không mất phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình quản lý chất lượng thực phẩm PDF, ViecLamVui - chuyên trang Tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuanLyChatLuongThucPhamPDF #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Thực phẩm & Đồ uống. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Thực phẩm & Đồ uống trên ViecLamVui