Logo

Excel quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lượt xem: 539
Ngày đăng: 13/03/2024

Download excel quản lý chất lượng công trình xây dựng ✓ File excel hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng ✓ File excel quản lý công trình xây dựng ✓ quản lý công trình xây dựng bằng excel ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí mẫu excel hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng Google Drive.

Excel quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sau đây là File Excel Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng cực kì chất lượng, File sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều và đỡ tốn thời gian và công sức trong việc tạo lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

File Excel quản lý chất lượng công trình xây dựng có thể làm mẫu tham khảo để tạo nhiều hồ sơ quản lý chất lượng công trình khác theo nhu cầu người dùng. File Excel gồm các Sheet sau: 

 • Danh mục biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Biên bản lấy mẫu vật liệu
 • Biên bản lấy mẫu tại hiện trường
 • Biên bạn nghiệm thu nội bộ vật liệu
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu
 • Biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi sử dụng
 • Data mẫu bê tông
 • Danh mục biên bản lấy mẫu bê tông
 • Biên bản lấy mẫu bê tông tại hiện trường
 • Tên mẫu bê tông
 • Data nghiệm thu công việc
 • Danh mục biên bản nghiệm thu công việc
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

XEM TRƯỚC 05 TRANG

TẢI FULL FILE 

 

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu quản lý chất lượng khác:

Download excel quản lý chất lượng công trình xây dựng ✓ File excel hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng ✓ File excel quản lý công trình xây dựng ✓ quản lý công trình xây dựng bằng excel ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí mẫu excel hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng Google Drive.

Trên đây là Mẫu File Excel quản lý chất lượng công trình xây dựng, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ExcelQuanLyChatLuongCongTrinhXayDung #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui