Logo

Mẫu giấy phép xây dựng mới nhất

Lượt xem: 185
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu giấy phép xây dựng là gì?

Mẫu giấy phép xây dựng công trình là loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo một mẫu nhất định theo quy định để xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép xây dựng nhà ở, công trình theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt trong phạm vi nội dung được cấp phép xây dựng.

Mẫu giấy phép xây dựng - ViecLamVui

Sau đây là tổng hợp mẫu giấy phép xây dựng chuẩn, cập nhật theo quy định hiện hành ✓ Mẫu xin giấy phép xây dựng file Word dựng sẵn tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu văn bản không mất phí link Google Drive tại ViecLamVui

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở dùng cấp phép xây dựng của cơ quan Nhà nước đối với cá nhân hoặc tổ chức đang có nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị, nông thôn trong phạm vi được cấp phép.

Tham khảo mẫu giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu giấy cấp phép xây dựng nhà ở ngay tại ➽➽➽ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Mẫu giấy phép xây dựng tạm

Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp hay mẫu giấy phép xây dựng tạm là mẫu văn bản gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xem xét và cấp phép cho cá nhân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.

Tham khảo mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin xây dựng nhà tạm ngay tại ➽➽➽ Mẫu giấy phép xây dựng tạm

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng để chủ đầu tư, chủ hộ xin gia hạn giấy phép xây dựng cho công trình, nhà ở riêng lẻ.

Tham khảo mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu đơn không mất phí ngay tại ➽➽➽ Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng là mẫu đơn được lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xem xét chấp thuận việc điều chỉnh giấy phép xây dựng có thay đổi nội dung về thiết kế thuộc các trường hợp quy định.

Tham khảo mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn, tiện dùng ngay tại ➽➽➽ Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mẫu bản vẽ xin giấy phép xây dựng

Mẫu bản vẽ xin giấy phép xây dựng là bản vẽ thể hiện được toàn bộ các mặt bằng của căn nhà đang muốn thi công xây dựng, chỉ rõ vị trí, các thông tin về diện tích, chiều cao, mặt bằng tổng thể, mặt bằng sơ bộ, mặt cắt,... của công trình để UBND xã, quận, huyện, thị xã xem xét và đưa ra quyết định có cấp phép xây dựng hay không.

Tham khảo mẫu bản vẽ xin giấy phép xây dựng file CAD có thể chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu bản vẽ xin giấy phép xây dựng ngay tại ➽➽➽ Mẫu bản vẽ xin giấy phép xây dựng

Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn

Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn là mẫu giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng (UBND Tỉnh/TP trực thuộc TW) cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Tham khảo mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn cập nhật mới nhất ✓ Mẫu giấy phép xây dựng chuẩn ✓ File Word dựng sẵn nội dung tham khảo, File PDF xem trước ✓ Download mẫu văn bản không mất phí ngay tại ➽➽➽ Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng hay còn gọi là mẫu giấy ủy quyền xin cấp phép xây dựng là mẫu giấy ủy quyền cho một cá nhân nhất định làm thủ tục xin cấp phép xây dựng ở các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tham khảo mẫu giấy ủy quyền xin cấp phép xây dựng mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí ngay tại ➽➽➽ Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng

Tổng hợp mẫu giấy phép xây dựng chuẩn, cập nhật theo quy định hiện hành ✓ Mẫu giấy phép xây dựng công trình có nội dung tham khảo ✓ Mẫu xin giấy phép xây dựng file Word dựng sẵn tiện chỉnh sửa ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở, xây dựng tạm, GPXD có thời hạn ✓ Download mẫu văn bản không mất phí link Google Drive tại ViecLamVui

Trên đây là tổng hợp mẫu giấy phép xây dựng cập nhật mới nhất, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauGiayPhepXayDung #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui