Logo

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng

Lượt xem: 498
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng là gì

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng hay còn gọi là mẫu giấy ủy quyền xin cấp phép xây dựng là mẫu giấy ủy quyền cho một cá nhân nhất định làm thủ tục xin cấp phép xây dựng ở các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng - ViecLamVui

➽➽➽ Tham khảo các mẫu giấy phép xây dựng mới nhất tại: Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng dùng làm gì

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng dùng trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu ủy quyền cho một cá nhân nhất định làm thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình, nhà ở,...Mẫu giấy ủy quyền xin giấy phép xây dựng thường được sử dụng khi xây dựng nhà ở tại các thành phố lớn.

Sau đây là mẫu giấy ủy quyền xin cấp phép xây dựng mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng

 

Mẫu giấy ủy quyền xin phép xây dựng gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "GIẤY ỦY QUYỀN"
 • Ghi rõ thời gian và địa điểm sau tiêu đề
 • Thông tin người ủy quyền
  • Ông/Bà
  • Sinh năm: 
  • CCCD số - Cấp ngày - Nơi cấp:
  • Người ủy quyền là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số, địa chỉ thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thông tin người được ủy quyền:
  • Ông/Bà:
  • Sinh năm:
  • CCCD số - Cấp ngày - Nơi cấp:
  • Nơi cư trú:
 • Nêu rõ nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thù lao ủy quyền, thời hạn ủy quyền. Ví dụ:
  • Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện cho người ủy quyền liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để: đo đạc, trích lục bản vẽ, cắm mốc, ký giáp ranh, ký bản mô tả, xin phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, quản lý quá trình thi công xây dựng, đại diện người ủy quyền xử lý các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình xây dựng, thực hiện các thủ tục xin cấp đồng hồ điện, nước, hoàn công, cấp sở hữu nhà, số nhà, ký và nộp đơn đăng ký biến động các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng bộ cập nhật quyền sở hữu nhà và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên và thực hiện các nghĩa vụ thuế, lệ phí liên quan.
  • Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền: Hồ sơ đo đạc, trích lục bản vẽ, cắm mốc, ký giáp ranh, ký bản mô tả, xin phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, hồ sơ xin cấp đồng hồ điện, nước, các giấy tờ liên quan phát sinh trong quá trình xây dựng; hoàn công, cấp sở hữu nhà, số nhà, ký và nộp đơn đăng ký biến động các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng bộ cập nhật quyền sở hữu nhà, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nộp các khoản thuế, lệ phí  và các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung ủy quyền, nhận bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Thù lao ủy quyền: không có thù lao.
  • Thời hạn ủy quyền: kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng cho đến khi người được ủy quyền thực hiện xong công việc được ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.
 • Người ủy quyền ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên

➽➽➽ Xem thêm các mẫu giấy phép xây dựng, mẫu xin giấy phép xây dựng:

Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng ủy quyền cho người khác làm thủ tục xin cấp phép xây dựng ✓ Mẫu giấy ủy quyền xin cấp phép xây dựng ✓ Mẫu giấy ủy quyền xin giấy phép xây dựng ✓ Mẫu giấy ủy quyền xin phép xây dựng ✓ Tải miễn phí mẫu giấy ủy quyền xây dựng tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauGiayUyQuyenCapPhepXayDung #MauGiayUyQuyenXinCapPhepXayDung #MauGiayUyQuyenXinGiayPhepXayDung #MauGiayUyQuyenXinPhepXayDung #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui