Logo

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng file Word

Lượt xem: 139
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng là gì?

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng để chủ đầu tư, chủ hộ xin gia hạn giấy phép xây dựng cho công trình, nhà ở riêng lẻ.

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng - ViecLamVui

➽➽➽ Tham khảo các mẫu giấy phép xây dựng mới nhất tại: Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng dùng làm gì?

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng hay mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng được chủ đầu tư/chủ hộ sử dụng để làm thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng cho công trình, nhà ở riêng lẻ khi công trình chưa được khởi công và giấy phép xây dựng đã được cấp sắp hết thời hạn hiệu lực.

Theo quy định của Luật Xây dựng, mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần, thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Trong trường hợp đã gia hạn giấy phép xây dựng 02 lần mà công trình vẫn chưa khởi công thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới. 

Sau đây là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ✓ Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu đơn không mất phí tại ViecLamVui

Tải Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng file Word

Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng có những thông tin gì?

Nội dung mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng sẽ có những thông tin sau đây:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Tiêu đề văn bản: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;
 • Thông tin kính gửi: Gửi đến Uỷ ban nhân dân Quận/Huyện nơi có công trình xây dựng;
 • Thông tin của chủ đầu tư: Tên chủ đầu tư (chủ hộ), thông tin người đại diện, chức vụ (nếu có), chi tiết địa chỉ liên hệ, số điện thoại;
 • Thông tin địa điểm xây dựng: Số lô đất, diện tích, địa chỉ xây dựng;
 • Thông tin giấy phép xây dựng đã được cấp: Số giấy phép, ngày cấp, nơi cấp, nội dung giấy phép xây dựng;
 • Lý do đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;
 • Thông tin đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế;
 • Thông tin thời gian dự kiến hoàn thành công trình;
 • Cam kết của chủ đầu tư về việc thực hiện đúng giấy phép được cấp;
 • Liệt kê các giấy tờ gửi kèm theo đơn;
 • Ngày tháng năm làm đơn, người làm đơn hoặc đại diện chủ đầu tư ký tên và đóng dấu (nếu có).

➽➽➽ Xem thêm các mẫu giấy phép xây dựng, mẫu xin giấy phép xây dựng:

Tải Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng .DOC ✓ Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ✓ Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu đơn không mất phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu gia hạn giấy phép xây dựng, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauGiaHanGiayPhepXayDung #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui