Logo

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất

Lượt xem: 150
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở là gì

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở là mẫu văn bản mang tính pháp lý do cơ quan Nhà nước cấp theo một mẫu nhất định nhằm xác nhận cho phép cá nhân, tổ chức được phép xây dựng nhà ở theo ý muốn trong phạm vi nội dung được cấp phép.

mẫu giấy phép xây dựng nhà ở - ViecLamVui

➽➽➽ Tham khảo các mẫu giấy phép xây dựng mới nhất tại: Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở dùng làm gì

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở dùng cấp phép xây dựng nhà ở của cơ quan Nhà nước đối với cá nhân hoặc tổ chức đang có nhu cầu xây dựng nhà ở trong phạm vi được cấp phép.

Sau đây là mẫu giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu giấy cấp phép xây dựng nhà ở tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

➽➽➽ Download Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị gồm các thông tin sau:

 • Tên UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, Cơ quan cấp GPXD... nằm góc trái.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm nằm góc phải
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "GIẤY PHÉP XÂY DỰNG" Số..../GPXD (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)
 • Cấp cho: (Họ tên cá nhân hoặc tổ chức)
  • Địa chỉ:
 • Được phép xây dựng công trình: (ghi tên công trình ví dụ nhà ở, nhà đô thi,...), ghi rõ nội dung công trình (ví dụ: theo thiết kế nào, ai lập ra, nội dung xây dựng như: vị trí xây dựng, cột nền xây dựng công trình, mật độ công trình, màu sắc công trình,...)
 • Giấy tở về quyền sử dụng đất: (ghi rõ thông tin này)
 • Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
 • Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng ký tên và đóng dấu

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây (viết đậm, in hoa, canh giữa)

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
 2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
 3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).
 4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo
 5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Điều chỉnh giấy phép (viết đậm, in hoa, canh giữa)

 1. Nội dung điều chỉnh:
 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:
 • Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng ký tên và đóng dấu

Tải Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

➽➽➽ Download Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm thông tin sau:

 • Tên UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, Cơ quan cấp GPXD... nằm góc trái.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm nằm góc phải
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "GIẤY PHÉP XÂY DỰNG" Số..../GPXD (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)
 • Cấp cho: (Họ tên cá nhân hoặc tổ chức)
  • Địa chỉ:
 • Được phép xây dựng công trình: (ghi tên công trình ví dụ nhà ở, nhà đô thi,...), ghi rõ nội dung công trình (ví dụ: theo thiết kế nào, ai lập ra, nội dung xây dựng như: vị trí xây dựng, cột nền xây dựng công trình, mật độ công trình, màu sắc công trình,...)
 • Giấy tở về quyền sử dụng đất: (ghi rõ thông tin này)
 • Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
 • Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng ký tên và đóng dấu

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây (viết đậm, in hoa, canh giữa)

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
 2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
 3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).
 4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo
 5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Điều chỉnh giấy phép (viết đậm, in hoa, canh giữa)

 1. Nội dung điều chỉnh:
 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:
 • Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng ký tên và đóng dấu

➽➽➽ Xem thêm các mẫu giấy phép xây dựng, mẫu xin giấy phép xây dựng:

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng cấp phép xây dựng nhà ở đô thị hoặc nông thôn ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn ✓ Tải miễn phí file Word mẫu giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauGiayPhepXayDungNhaO #MauGiayPhepXayDungNhaODoThi #MauGiayPhepXayDungNhaONongThon #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui