Logo

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Lượt xem: 119
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng là gì

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng là mẫu đơn được lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xem xét chấp thuận việc điều chỉnh giấy phép xây dựng có thay đổi nội dung về thiết kế thuộc các trường hợp quy định. 

mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng - ViecLamVui

➽➽➽ Tham khảo các mẫu giấy phép xây dựng mới nhất tại: Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng dùng làm gì

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng dùng vào trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung thuộc các trường họp quy định. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng mẫu số 02 được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Sau đây là mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

➽➽➽ Download Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Địa điểm, ngày tháng năm canh trái
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG" (Sử dụng cho: Công trình, nhà ở riêng lẻ)
 • Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền)
 • Tên chủ đầu tư (chủ hộ):
  • Người đại diện - Chức vụ:
  • Địa chỉ liên hệ:
  • Số điện thoại:
 • Địa điểm xây dựng:
 • Giấy pháp xây dựng đã được cấp: (số ngày cơ quan cấp):
 • Nội dung giấy phép:
 • Nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):
 • Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn:
 • Lời cam kết
 • Người làm đơn, đại diện chủ đầu tư ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

➽➽➽ Xem thêm các mẫu giấy phép xây dựng, mẫu xin giấy phép xây dựng:

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung thuộc các trường hợp quy định ✓ Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu số 02 ✓ Tải miễn phí mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng file Word tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui