Logo

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất

Lượt xem: 1428
Ngày đăng: 18/03/2024

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất là gì?

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất là văn bản được lập ra nhằm ghi chép lại quá trình kiểm tra độ chặt của đất hiện trường để xác định độ ẩm, khối lượng thể tích và độ chặt của đất. Khi đã đảm bảo độ chặt thiết kế thì nhà thầu sẽ chuyển giai đoạn thi công sang bước tiếp theo

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất dùng làm gì?

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất được sử dụng để xác nhận việc lấy mẫu đất kiểm tra đọ chặt của đất và làm hồ sơ lưu trong hồ sơ lấy mẫu đất tại một địa điểm được kiểm tra. Biên bản này có giá trị pháp lý và có thể được sử dụng để làm bằng chứng phục vụ việc khởi kiện hoặc xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố.

Sau đây là Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File PDF sử dụng ngay, file Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

 

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "BIÊN BẢN LẤY MẪU ĐẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG" (Kèm theo biên bản nghiệm thu công việc số ......, ngày.....tháng......năm.....) 
 • Công trình:
 • Hạng mục:
 • I. Thành phần tham gia:
  • Đại diện đơn vị thí nghiệm: 
  • Đại diện ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu tư vấn giám sát)
  • Đại diện nhà thầu thi công:
 • II. Thời gian lấy mẫu (bắt đầu, kết thúc vào mấy giớ, ngày, tháng, năm)
 • III. Nội dung lấy mẫu
 • Các thành phần tham gia đã thống nhất lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường với số lượng và quy cách như sau
  • STT
  • Chủng loại 
  • Độ chặt thiết kế 
  • Số lượng tổ mẫu 
  • Ghi chú
 • Các thành phần tham gia thí nghiệm ký, ghi rõ họ tên

➤➤➤ Xem thêm các mẫu biên bản lấy mẫu khác:

Download mẫu Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất mới nhất mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu biên bản lấy mẫu đất tại hiện trường ✓Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt của đất✓ File Word, PDF ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Biên bản lấy mẫu thí nghiệm độ chặt của đất ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui