Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm

Biên bản lấy mẫu bê tông là gì

Biên bản lấy mẫu bê tông là văn bản được cá nhân (người lấy mẫu) lập ra nhằm ghi chép các thông tin cần thiết trong buổi lấy mẫu để làm nghiên cứu, rút ra kết luận nhằm tăng tính thực tế và độ thuyết phục. 

biên bản lấy mẫu bê tông - ViecLamVui

Biên bản lấy mẫu bê tông dùng làm gì

Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm nhằm lấy mẫu thí nghiệm bê tông dùng trong việc thi công công trình tại Việt Nam.

Sau đây là biên bản lấy mẫu bê tông dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm tại ViecLamVui, tiện dùng ngay


Tải Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm

➽➽➽ Download Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm

Cách viết Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm như sau:

 • Tên công ty nằm góc trái, Quốc hiệu, tiêu ngữ canh phải
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG"
 • Công trình:
 • Địa điểm:

1. Thời gian lấy mẫu

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

2.1. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát:

2.2. Đại diện đơn vị thi công:

2.3. Đại diện đơn vị cung cấp bê tông:

2.4. Đại diện chủ đầu tư:

3. Cùng nhau giám sát lấy mẫu:

4. Đánh giá từ 4 đại diện: Đại diện dơn vị cung cấp bê tông, Đại diện đơn vị tư vấn giám sát, Đại diện đơn vị thi công, Đại diện chủ đầu tư (ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người)

➤➤➤ Xem thêm các mẫu biên bản lấy mẫu khác:

Trên đây là Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BienBanLayMauBeTong #BienBanLayMauBeTongThuongPham #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Xây dựng, Mẫu Văn Bản, Mẫu Biên Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Biên bản lấy mẫu bê tông thương phẩm
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook