Biên bản lấy mẫu thí nghiệm

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm là gì

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm hay biên bản lấy mẫu hiện trường là văn bản được lập ra nhằm ghi chép lại quá trình lấy mẫu về thời gian, địa điểm, phương pháp lấy mẫu, người lấy mẫu,...làm căn cứ mang tính xác thực và tính chính xác nhằm mang lại sự thuyết phục.

biên bản lấy mẫu thí nghiệm - ViecLamVui

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm dùng làm gì

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm dùng phục vụ cho quá trình kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu, theo dõi và đưa ra đánh giá, kết luận mang tính chính xác và thuyết phục nhất.

Sau đây là biên bản lấy mẫu thí nghiệm dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Biên bản lấy mẫu thí nghiệm

➽➽➽ Download Biên bản lấy mẫu thí nghiệm

Cách viết Biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường: 

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG" (Kèm theo biên bản nghiệm thu công việc số ......, ngày.....tháng......năm.....) 
  • Công trình:
  • Hạng mục:

I. Thành phần tham gia:

  • Đại diện đơn vị thí nghiệm: 
  • Đại diện ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu tư vấn giám sát)
  • Đại diện nhà thầu thi công:

II. Thời gian lấy mẫu (bắt đầu, kết thúc vào mấy giớ, ngày, tháng, năm)

III. Nội dung lấy mẫu

1. Mục đích lấy mẫu: (Ghi rõ lấy mẫu hiện trường để làm gì?) 

2. Tên mẫu:

3. Phương pháp lấy mẫu:

4. Số lượng (khối lượng mẫu): (mẫu thí nghiệm, mẫu bảo lưu)

5. Tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng: (Ghi rõ tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng?)

  • Đánh giá: (Đánh giá công tác lấy mẫu có tuân thủ đúng các qui định hay không?)
  • Cán bộ giám sát thi công ký và ghi rõ họ tên
  • Thí nghiệm viên ký, ghi rõ họ tên

➤➤➤ Xem thêm các mẫu biên bản lấy mẫu khác:

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng phục vụ cho quá trình kiểm tra, giám sát, theo dõi và đưa ra đánh giá, kết luận ✓ Biên bản lấy mẫu hiện trường ✓ Tải miễn phí mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Biên bản lấy mẫu thí nghiệm file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BienBanLayMauThiNghiem #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm QA, QC. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm QA, QC , Mẫu Văn Bản , Mẫu Biên Bản , File Word Mẫu trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay


Hệ thống mạng xã hội MuaBanNhanh - ViecLamVui MuaBanNhanh Nhà Đất Dịch Vụ Xe Blog Việc làm Vui Kinh doanh

@ Đối tác HocHay.com - Học tiếng Anh, Học Anh văn online, Luyện thi
@ Đối tác Công ty In ấn In Kỹ Thuật Số since 2006 thường xuyên Tuyển dụng và Đào tạo nghề miễn phí: Ngành thiết kế, kế toán, lao động phổ thông...