Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép file Word

Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép là gì?

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép là văn bản được lập ra khi tiến hành lấy mẫu thép được sử dụng trong xây dựng, thi công để thí nghiệm xác định về chất lượng của thép có đúng tiêu chuẩn quy định, có đạt yêu cầu trong thi công công trình.

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép - ViecLamVui

Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép dùng làm gì?

Biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép được dùng để ghi nhận việc lấy mẫu thép tại hiện trường đem đi làm thí nghiệm kiểm định chất lượng. Mẫu biên bản này được lập dưới sự giám sát và chứng kiến của các bên liên quan nhằm đảo bảo sự minh bạch, tính chính xác của việc kiểm tra chất lượng vật liệu thép.

Sau đây là mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh tham khảo ✓ File PDF xem trước, File Word tiện chỉnh sửa ✓ Download mẫu văn bản không mất phí tại ViecLamVui, tiện dùng ngay


Tải Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép file Word

 

Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép có những thông tin gì?

Nội dung biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép bao gồm các thông tin như sau:

 • Tên đơn vị yêu cầu kiểm tra chất lượng thép, quốc hiệu và tiêu ngữ trình bày ở phần đầu văn bản;
 • Tên biên bản;
 • Ngày tháng năm lập biên bản;
 • Thông tin của các bên có liên quan tham gia trong việc xác nhận lấy mẫu thép thí nghiệm: Đại diện của đơn vị tư vấn giám sát, đại diện nhà thầu, đại diện của đơn vị thí nghiệm;
 • Chi tiết nội dung lấy mẫu thép: loại mẫu, số lượng, tên mẫu, nguồn gốc vật liệu, ghi chú;
 • Các nội dung ghi chú của biên bản về: Tiêu chuẩn để làm thí nghiệp và xác định chất lượng thép, yêu cầu về đánh giá, thời gian trả kết quả thí nghiệm...;
 • Đại diện các bên tham gia biên bản ký tên xác nhận.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu biên bản lấy mẫu khác:

Trên đây là mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép, file Word dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#BienBanLayMauThiNghiemThep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm QA, QC. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm QA, QC, Mẫu Văn Bản, Mẫu Biên Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu biên bản lấy mẫu thí nghiệm thép file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook