Mẫu biên bản lấy mẫu nước thải file Word

Mẫu biên bản lấy mẫu nước thải là gì?

Biên bản lấy mẫu nước thải là văn bản hành chính được lập để ghi nhận việc lấy mẫu nước thải tại cơ sở sản xuất, khu dân cư, lấy mẫu nước xét nghiệm tại hiện trường nhằm mục đích kiểm tra hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải trong doanh nghiệp theo quyết định kiểm tra hoặc để kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt.

Biên bản lấy mẫu nước thải - ViecLamVui

Mẫu biên bản lấy mẫu nước thải dùng làm gì?

Biên bản lấy mẫu nước thải xét nghiệm được sử dụng để xác nhận việc lấy mẫu nước và làm hồ sơ lưu trong hồ sơ lấy mẫu nước thải tại một địa điểm được kiểm tra, được yêu cầu xét nghiệm nước thải. Biên bản này có giá trị pháp lý và có thể được sử dụng để làm bằng chứng phục vụ việc khởi kiện hoặc xử lý hậu quả... do mức độ ô nhiễm của nước thải gây ra.

Sau đây là mẫu biên bản lấy mẫu nước thải xét nghiệm dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay ✓ Download mẫu văn bản không mất phí link Google Drive tại ViecLamVui


Tải Mẫu biên bản lấy mẫu nước thải file Word

 

Biên bản lấy mẫu nước thải có những thông tin gì?

Nội dung biên bản lấy mẫu nước thải bao gồm các thông tin sau đây:

 • Tên cơ quan yêu cầu lấy mẫu nước thải, quốc hiệu và tiêu ngữ được trình bày ở phần đầu văn bản;
 • Ngày tháng năm lập biên bản lấy mẫu;
 • Tên cơ sở được lấy mẫu;
 • Thông tin người đại diện của cơ sở được lấy mẫu: Họ tên, chức vụ, đơn vị;
 • Thông tin người lấy mẫu: Họ tên, chức danh, đơn vị;
 • Trình bày phương pháp lấy mẫu;
 • Các thông tin của mẫu nước thải: Tên mẫu, ký hiệu/mã hiệu, nơi lấy mẫu, đơn vị tính, lượng mẫu, các ghi chú...;
 • Thông tin tình trạng của mẫu nước thải được lấy để làm xét nghiệm kiểm tra;
 • Đại diện cơ sở được lấy mẫu ký tên và đóng dấu, người lấy mẫu ký và ghi rõ họ tên.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu biên bản lấy mẫu khác:

Trên đây là mẫu biên bản lấy mẫu nước thải, file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#BienBanLayMauNuocThai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Môi trường, Xử lý chất thải, Mẫu Văn Bản, Mẫu Biên Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu biên bản lấy mẫu nước thải file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook