Logo

Mẫu đơn xin nghỉ thực tập file Word

Lượt xem: 7731
Ngày đăng: 18/03/2024

Đơn xin nghỉ thực tập là gì?

Đơn xin nghỉ thực tập là mẫu văn bản hành chính để sinh viên đang trong kỳ thực tập gửi đến ban lãnh đạo của đơn vị thực tập, phòng HCNS, trưởng bộ phận/phòng ban nơi đang thực tập để xin nghỉ thực tập, chấm dứt kỳ thực tập trước thời hạn quy định.

Đơn xin nghỉ thực tập dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn nhất ✓ Sử dụng để sinh viên xin nghỉ thực tập trước thời hạn kết thúc của kỳ thực tập vì những lý do bất khả kháng ✓ Đơn xin nghỉ thực tập trình bày chuyên nghiệp, thuyết phục ✓ MS Word ✓ Download online miễn phí, chỉnh sửa dễ dàng

Đơn xin nghỉ thực tập dùng làm gì?

Đơn xin nghỉ thực tập được sử dụng để sinh viên đang trong kỳ thực tập nhưng gặp phải những khó khăn, những lý do bất khả kháng như ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh gia đình... nên không thể tiếp tục kỳ thực tập của mình, sẽ làm đơn để trình bày với ban lãnh đạo đơn vị thực tập xem xét và giải quyết cho kết thúc kỳ thực tập trước thời hạn.

Sau đây là đơn xin nghỉ thực tập dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn nhất ✓ Trình bày chuyên nghiệp, thuyết phục ✓ MS Word ✓ Download online miễn phí tại ViecLamVui, chỉnh sửa dễ dàng để dùng ngay thuận tiện

Tải mẫu đơn xin nghỉ thực tập file Word

 

Mẫu đơn xin nghỉ thực tập gồm những thông tin gì?

Nội dung đơn xin nghỉ thực tập bao gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Tên văn bản: "Đơn xin nghỉ thực tập" viết chữ in hoa, bold đậm, canh giữa văn bản đẹp mắt;
 • Thông tin kính gửi: Ban giám đốc đơn vị thực tập, phòng HCNS, phòng ban/bộ phận thực tập;
 • Họ tên, ngày sinh;
 • Vị trí thực tập;
 • Thời gian chính thức xin nghỉ thực tập;
 • Lý do xin nghỉ thực tập;
 • Bàn giao công việc cho ai, bộ phận nào;
 • Chi tiết những công việc bàn giao;
 • Lời đề nghị xem xét và giải quyết;
 • Ngày tháng năm làm đơn, người viết đơn ký và ghi rõ họ tên;
 • Phần xác nhận của trưởng bộ phận/phòng ban nơi sinh viên thực tập;
 • Phần ký xác nhận của giám đốc đơn vị thực tập.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu văn bản khác cần có trong hồ sơ xin thực tập:

Đơn xin nghỉ thực tập dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn nhất ✓ Sử dụng để sinh viên xin nghỉ thực tập trước thời hạn kết thúc của kỳ thực tập vì những lý do bất khả kháng ✓ Đơn xin nghỉ thực tập trình bày chuyên nghiệp, thuyết phục ✓ MS Word ✓ Download online miễn phí, chỉnh sửa dễ dàng

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ thực tập, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu đơn soạn sẵn trên có thể giúp các bạn sinh viên làm đơn xin nghỉ thực tập trong trường hợp bất khả kháng thuyết phục nhất.

#DonXinNghiThucTap #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui