Logo

Mẫu nhận xét thực tập file Word

Lượt xem: 1319
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu nhận xét thực tập là gì?

Nhận xét thực tập chính là giấy nhận xét của đơn vị thực tập nêu rõ những đánh giá về kết quả quá trình thực tập của sinh viên các trường đại học, cao đẳng sau quá trình tham gia làm việc tại đơn vị với vai trò thực tập sinh. Nhận xét thực tập là văn bản không thể thiếu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.

Nhận xét thực tập mẫu dựng sẵn chuẩn nhất ✓ Giấy nhận xét của đơn vị thực tập dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khi kết thúc kỳ thực tập, đính kèm trong báo cáo thực tập tốt nghiệp ✓ Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập soạn sẵn file Word, tiện chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí

Mẫu nhận xét thực tập dùng làm gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập không thể thiếu trong báo cáo thực tập của sinh viên. Nhận xét thực tập được dùng để cán bộ hướng dẫn sinh viên tại đơn vị thực tập ghi nhận lại những đánh giá quá trình sinh viên thực tập về các mặt: tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập, chuyên môn và những nhận xét khác nếu có. Kết quả nhận xét thực tập tốt là điểm cộng cho báo cáo thực tập của sinh viên trong quá trình giáo viên chấm điểm.

Sau đây là nhận xét thực tập mẫu dựng sẵn chuẩn nhất ✓ Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập soạn sẵn file Word, tiện chỉnh sửa ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải online hoàn toàn miễn phí

Tải mẫu giấy nhận xét của đơn vị thực tập file Word

 

Mẫu nhận xét thực tập gồm những thông tin gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập có nội dung chuẩn gồm các thông tin sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
  • Tên văn bản: "Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập" viết chữ in hoa, bold đậm, canh giữa đẹp mắt;
  • Người hướng dẫn thực tập, đơn vị thực tập, phòng ban;
  • Họ tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên;
  • Lớp, khoa, niên khoá, tên trường;
  • Thời gian thực tập: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm;
  • Địa chỉ thực tập;
  • Thông tin nhận xét: về ý thức tổ chức kỷ luật, về tinh thần thái độ học tập, về chuyên môn, các nhận xét khác nếu có;
  • Phần ký xác nhận và họ tên của cán bộ hướng dẫn, đơn vị thực tập xác nhận và đóng dấu.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu văn bản khác cần có trong hồ sơ xin thực tập:

Nhận xét thực tập mẫu dựng sẵn chuẩn nhất ✓ Giấy nhận xét của đơn vị thực tập dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khi kết thúc kỳ thực tập, đính kèm trong báo cáo thực tập tốt nghiệp ✓ Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập soạn sẵn file Word, tiện chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí

Trên đây là mẫu nhận xét thực tập chuẩn, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu giấy nhận xét của đơn vị thực tập trên, các bạn sinh viên có thể chuẩn bị mẫu xác nhận thực tập chính xác nhất cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

#NhanXetThucTap #MauNhanXetThucTap #NhanXetCuaDonViThucTap #GiayNhanXetCuaDonViThucTap #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui