Logo

Giáo trình thị trường chứng khoán PDF

Lượt xem: 5523
Ngày đăng: 18/03/2024

Tải giáo trình thị trường chứng khoán .pdf ✓ Giáo trình thị trường chứng khoán Học viện tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP HCM ✓ Giáo trình môn thị trường chứng khoán full chương ✓ Sử dụng giảng dạy, học tập khối ngành Kinh tế ✓ Download giáo trình miễn phí tại ViecLamVui

Giáo trình thị trường chứng khoán - ViecLamVui

Tải giáo trình thị trường chứng khoán Học viện Tài chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 294 TRANG PDF

➤➤➤ Bấm để tải:

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tác giả TS. Bạch Đức Hiển (Chủ biên)
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Tóm tắt Giáo trình cung cấp kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giáo trình kế thừa những ưu điểm của những lần biên soạn trước, đồng thời làm phong phú thêm nội dung khoa học rút ra từ lý luận và thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
 • Chương 2: Chứng khoán
 • Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp
 • Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp
 • Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán
 • Chương 6: Thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế

Tải giáo trình thị trường chứng khoán Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 290 TRANG PDF

➤➤➤ Bấm để tải: Giáo trình thị trường chứng khoán Đại học Kinh tế Quốc dân

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tác giả Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt Giáo trình là tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Giáo trình gồm 10 chương với nôi dung biên soạn cập nhật theo tình hình thực tế của chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán;
 • Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán
 • Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán
 • Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung
 • Chương 5: Công ty chứng khoán
 • Chương 6: Các giao dịch chứng khoán
 • Chương 7: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán
 • Chương 8: Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán
 • Chương 9: Phân tích chứng khoán
 • Chương 10: Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán

Tải giáo trình thị trường chứng khoán Đại học Kinh tế TP HCM (UEH)

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 436 TRANG PDF

➤➤➤ Bấm để tải: Giáo trình thị trường chứng khoán Đại học Kinh tế TP HCM

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

TÊN GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Tác giả PGS. TS. Bùi Kim Yến (Chủ biên)
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản NXB Thống kê
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn theo chương trình của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước. Giáo trình giúp người học nắm được những kiến thức về giá trị của đồng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, phân tích chứng khoán, phân tích lựa chọn cổ phiếu, phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục đầu tư...

Giáo trình với lý thuyết cô đọng, bài tập phong phú, lời giải chi tiết là tài liệu học tập quan trọng cho các bạn muốn tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn về phân tích và đầu tư chứng khoán của UBCKNN.

Mục lục
 • Chương I: Giá trị của đồng tiền theo thời gian
 • Chương II: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
 • Chương III: Phân tích chứng khoán
 • Chương IV: Phân tích lựa chọn trái phiếu
 • Chương V: Phân tích lựa chọn cổ phiếu
 • Chương VI: Phân tích kỹ thuật
 • Chương VII: Quản lý danh mục đầu tư
 • Giải bài tập các chương
 • Một số mẫu phân tích công ty niêm yết
 • Phụ lục: Luật chứng khoán

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Tải giáo trình thị trường chứng khoán .pdf ✓ Giáo trình thị trường chứng khoán Học viện tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP HCM ✓ Giáo trình môn thị trường chứng khoán full chương ✓ Sử dụng giảng dạy, học tập khối ngành Kinh tế ✓ Download giáo trình miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình thị trường chứng khoán file PDF dễ tải xuống, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhThiTruongChungKhoan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Ngân hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Ngân hàng trên ViecLamVui