Logo

Phân tích chứng khoán PDF

Lượt xem: 331
Ngày đăng: 17/03/2024

Download sách Phân tích chứng khoán PDF full ✓ Tài liệu chứng khoán PDF ✓ Kiến thức cơ bản về chứng khoán PDF ✓Sách phân tích chỉ số chứng khoán ✓ Tải sách chứng khoán miễn phí link Google Drive.

Phân tích chứng khoán PDF

Tải sách Phân tích chứng khoán PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ Phân tích và đầu tư chứng khoán
Tác giả PGS.TS. Bùi Kim Yến
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thống Kê 
Năm xuất bản 2008
Tóm tắt

Cuốn sách giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán được soạn theo chương trình của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là giáo trình, tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, cao học viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, tài liệu tham kahor cho cán bộ đang làm việc tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các trung gian tài chính khác và các doanh nghiệp. 

Giáo trình với lý thuyết cô đọng, súc tích, bài tập phong phú, đa dạng, bài giải chi tiết, rõ ràng cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản, nội dung chuyên sâu về phân tích và đầu tư chứng khoán, các nguyên tắc mang tính kỹ thuật mà các nhà phân tích tài chính và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp thực hiện,...

Mục lục
  • Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian
  • Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán 
  • Chương 3: Phân tích chứng khoán
  • Chương 4: Phân tích lựa chọn trái phiếu
  • Chương 5: Phân tích lựa chọn cổ phiếu
  • Chương 6: Phân tích kỹ thuật
  • Chương 7: Quản lý danh mục đầu tư
  • Giải bài tập các chương 
  • Một số mẫu phân tích công ty niêm yết 

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Download sách Phân tích chứng khoán PDF full ✓ Tài liệu chứng khoán PDF ✓ Kiến thức cơ bản về chứng khoán PDF ✓Sách phân tích chỉ số chứng khoán ✓ Tải sách chứng khoán miễn phí link Google Drive.

Trên đây là sách Phân tích chứng khoán PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.