Logo

Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF

Lượt xem: 847
Ngày đăng: 18/03/2024

Download sách Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF ✓ Phân tích chứng khoán Security Analysis Ebook PDF ✓ Phân tích chứng khoán Benjamin PDF ✓ Tải sách Phân tích chứng khoán Security Analysis - Benjamin Graham, David L. Dodd ✓ File Phân tích chứng khoán Security Analysis ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF

Tải sách Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Phân tích chứng khoán (Security Analysis)
Tác giả Benjamin Graham, David L. Dodd
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất bản Lao Động
Tóm tắt

Phân tích chứng khoán ( (Security Analysis) của tác giả Benjamin Graham và David L. Dodd là một trong những cuốn sách kinh điển về phân tích cổ phiếu và trái phiếu. Nó cũng được xem là cuốn kinh thánh cho đầu tư giá trị. 

Phân tích chứng khoán gồm có 8 Phần, với nội dung trình bày chi tiết các kỹ thuật và chiến lược để đạt được những thành công,  đưa ra những bài học vô giá trong đầu tư giá trị mà còn khiến các nhà đầu tư có được sự tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan khi đối mặt với sự biến động bất thường trong quá trình đầu tư

Mục lục
 • Lời nói đầu 
 • Lời tựa cho Phiên bản thứ 6 
 • Lời tựa cho Phiên bản thứ 2 
 • Lời tựa cho Phiên bản đầu tiên 
 • Giới thiệu Phiên bản thứ 6 
 • Dẫn nhập vào Phiên bản thứ 2 

Phần I. KHẢO SÁT VÀ CÁCH TIẾP CẬN 

 • Chương 1. Phạm vi và hạn chế của phân tích chứng khoán khái niệm giá trị nội tại 
 • Chương 2. Các yếu tố căn bản trong vấn đề của phân tích Định lượng và định tính 
 • Chương 3. Các nguồn thông tin 
 • Chương 4. Những khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ 
 • Chương 5. Phân loại chứng khoán 

Phần II. CÁC LỰA CHỌN ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ CỐ ĐỊNH 

 • Giới thiệu Phần II 
 • Chương 6. Chọn lựa chứng khoán đầu tư giá trị cố định 
 • Chương 7. Chọn chứng khoán đầu tư giá trị có định: Nguyên tắc thứ hai và thứ ba 
 • Chương 8. Các tiêu chuẩn cụ thể cho đầu tư trái phiếu 
 • Chương 10. Các tiêu chuẩn cụ thể cho đầu tư trái phiếu (tiếp) 
 • Chương 11. Kỹ thuật chọn cổ phiếu ưu đãi để đầu tư 
 • Chương 12. Trái phiếu thu nhập và chứng khoán bảo lãnh 
 • Chương 13. Chứng khoán bảo lãnh (tiếp) 
 • Chương 14. Giao kèo có tính bảo vệ và các đền bù cho người giữ chứng khoán ưu tiên 
 • Chương 15. Giao kèo bảo đảm (tiếp) 
 • Chương 16. Giám sát các khoản đầu tư 

Phần III. CHỨNG KHOÁN ƯU TIÊN CAO VÔI ĐẶC TÍNH ĐẦU CƠ 

 • Giới thiệu Phần III 
 • Chương 17. Chứng khoán đặc quyền 
 • Chương 18. Đặc tính kỹ thuật của chứng khoán ưu tiên cao đặc quyền 
 • Chương 19. Khía cạnh kỹ thuật của chứng khoán chuyển đổi 
 • Chương 20. Chứng khoán ưu tiên cao có tính an toàn đáng ngờ 

Phần IV. LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG – YẾU TỐ CỔ TỨC 

 • Giới thiệu Phần IV 
 • Chương 21. Lý thuyết đầu tư cổ phiếu phổ thông 
 • Chương 22. Các tiêu chuẩn mới trong đầu tư cổ phiếu 
 • Chương 23. Yếu tố cổ tức trong phân tích cổ phiếu phổ thông 

Phần V. PH N TÍCH TÀI KHOẢN THU NHẬP – YẾU TỐ THU NHẬP TRONG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG 

 • Giới thiệu Phần V 
 • Chương 24. Phân tích tài khoản thu nhập 
 • Chương 25. Thua lỗ bất thường và những hạng mục đặc biệt khác trong tài khoản thu nhập 
 • Chương 26. Các thủ thuật sai lệch trong tài khoản doanh thu thu nhập của công ty con 
 • Chương 27. Mối liên hệ giữa khấu hao và những chi phí tương tự 
 • Chương 28. Tắm quan trọng của lịch sử thu nhập 
 • Chương 29. Các lý do cụ thể để nghi ngờ hay từ chối số liệu quá khứ 
 • Chương 30. Hệ số giá – thu nhập cổ phiếu phổ thông điều chỉnh theo thay đổi cơ cấu vốn hóa 
 • Chương 31. Cấu trúc vốn hóa 
 • Chương 32. Cổ phiếu giá thấp phân tích nguồn thu nhập 

Phần VI. PH N TÍCH BẢNG C N ĐỐI KẾ TOÁN – Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ TÀI SẢN 

 • Giới thiệu Phần VI 
 • Chương 33. Phân tích bảng cân đối kế toán – tầm quan trọng của giá trị sổ sách 
 • Chương 34. Tầm quan trọng của giá trị tài sản ngắn hạn 
 • Chương 35. Ý nghĩa của giá trị thanh lý – quan hệ giữa cổ đông và ban giám đốc 
 • Chương 36. Phân tích bảng cân đối kế toán (kết luận) 

Phần VII. CÁC KHÍA CẠNH BỔ SUNG CỦA PH N TÍCH CHỨNG KHOÁN – NHỮNG SAI BIỆT GIỮA GIÁ CẢ VÀ GIÁ TRỊ 

 • Giới thiệu Phần VII 
 • Chương 37. Chi phí huy động vốn và quản lý 
 • Chương 38. Vài khía cạnh của mô hình kim tự tháp doanh nghiệp 
 • Chương 39. Phân tích so sánh các công ty cùng ngành 
 • Chương 40. Sai biệt giữa giá và giá trị 
 • Chương 41. Sai biệt giữa giá và giá trị (tiếp) 
 • Chương 42. Phân tích thị trường và phân tích chứng khoán 

Phần VIII. ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 

 • Chu du cùng Graham và Dodd 
 • Về phiên bản này 
 • Lời cảm ơn 
 • Về các tác giả tham gia đóng góp 

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Download sách Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF ✓ Phân tích chứng khoán Security Analysis Ebook PDF ✓ Phân tích chứng khoán Benjamin PDF ✓ Tải sách Phân tích chứng khoán Security Analysis - Benjamin Graham, David L. Dodd ✓ File Phân tích chứng khoán Security Analysis ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là sách Phân tích chứng khoán Security Analysis PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.