Logo

Để thành công trong chứng khoán PDF

Lượt xem: 274
Ngày đăng: 29/04/2024

Download để thành công trong chứng khoán PDF ✓ Ebook để thành công trong chứng khoán ✓ Tải xuống sách để thành công trong chứng khoán PG.TS Lê Văn Tề Google Drive.

Để thành công trong chứng khoán PDF - ViecLamVui

Để thành công trong chứng khoán PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG CHỨNG KHOÁN
Tác giả PGS. TS Lê Văn Tề
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Tóm tắt

Để thành công trong chứng khoán là quyển sách được biên soạn dựa trên các tài liệu chuyên gia về chứng khoán như Bùi Nguyên Hoàn, Trần Đắc Sinh, của Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodriguez, tài liệu về việc hình thành thị trường chứng khoán và các định chế tài chính của tác giả Frank J. Fabozzi, các tài liệu đào tạo về phân tích và đầu tư chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung quyển sách là đúc kết những kinh nghiệm quý giá của các nhà phân tích đầu tư có thể giúp cho các nhà đầu tư ở hiện tại định hướng và tư duy theo mạch đập của thị trường.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Thị trường chứng khoán
 • Chương 2: Thị trường chứng khoán phi tập trung
 • Chương 3: Công ty chứng khoán
 • Chương 4: Chứng khoán
 • Chương 5: Phát hành chứng khoán
 • Chương 6: Mấy vấn đề cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thường và định giá tài sản
 • Chương 7: Rủi ro trong thị trường chứng khoán
 • Chương 8: Phân tích kỹ thuật
 • Chương 9: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chương 10: Phân tích cổ phiếu
 • Chương 11: Một số kinh nghiệm cho nhà đầu tư

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Download để thành công trong chứng khoán PDF ✓ Ebook để thành công trong chứng khoán ✓ Tải xuống sách để thành công trong chứng khoán PG.TS Lê Văn Tề Google Drive.

Trên đây là sách Để thành công trong chứng khoán PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#DeThanhCongTrongChungKhoanPdf #ViecLamVui