Logo

Giáo trình kinh doanh chứng khoán PDF

Lượt xem: 276
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình kinh doanh chứng khoán .PDF ✓ Full Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ✓ Giáo trình kinh doanh chứng khoán - Thái Bá Cẩn, Đặng Lan Hương ✓ Tài liệu môn Kinh doanh chứng khoán ✓ Tải giáo trình miễn phí

Giáo trình kinh doanh chứng khoán - ViecLamVui

Tải Giáo trình kinh doanh chứng khoán PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Tác giả
  • PGS.TS. Thái Bá Cẩn
  • ThS. Đặng Lan Hương
Năm xuất bản 2014
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là cần thiết đối với cán bộ quản lý kinh tế, tài chính, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thực tế đó, đòi hỏi phải trang bị kiến thức cho sinh viên các chuyên ngành về quản lý kinh tế, quản lý tài chính và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành tài chính, nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản để tiếp cận với lĩnh vực chứng khoán nói chung, kinh doanh chứng khoán nói riêng.

Chính vì vậy giáo trình môn học “Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán” là tài liệu cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy của bộ môn Kinh doanh chứng khoán. Bố cục của giáo trình gồm 5 chương trình bày tổng quan các kiến thức của lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán, nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và tư vấn chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán...

Mục lục
  • Chương 1: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán
  • Chương 2: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán
  • Chương 3: Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và tư vấn chứng khoán
  • Chương 4: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và các nghiệp vụ khác
  • Chương 5: Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chủ thể khác

 

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Download Giáo trình kinh doanh chứng khoán .PDF ✓ Full Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ✓ Giáo trình kinh doanh chứng khoán - Thái Bá Cẩn, Đặng Lan Hương ✓ Tài liệu môn Kinh doanh chứng khoán ✓ Tải giáo trình miễn phí

Trên đây là tài liệu giáo trình kinh doanh chứng khoán file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKinhDoanhChungKhoan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Chứng khoán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Chứng khoán trên ViecLamVui