Logo

Phương pháp Canslim PDF

Lượt xem: 803
Ngày đăng: 18/03/2024

Download sách Phương pháp Canslim PDF ✓Phương pháp Canslim Ebook PDF ✓Làm Giàu Qua Chứng Khoán PDF ✓Làm Giàu Từ chứng khoán PDF ✓ William O'Neil sách ✓ ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Phương pháp Canslim PDF

Tải Phương pháp Canslim PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Làm Giàu Qua Chứng Khoán
Tác giả William J.O'Neil
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Thống Kê
Tóm tắt

Làm Giàu Qua Chứng Khoán của tác giả William J.O'Neil là cuốn sách làm giàu qua chứng khoán cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế, đã được chứng minh đầy đủ tên là Canslim.

Canslim là tên được đăng ký độc quyền cho mô hình đầu tư của William J.O'Neil, Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, và các chi nhánh của họ. 

Hệ thống này bao gồm những quy luật mua và bán cổ phiếu rút ra từ một cuộc phân tích tổng quát tất cả các loại cổ phiếu thành công nhất trong nửa thế kỷ gần đây.

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Phần 1: Can Slim - một hệ thống thành công
  • Chương 1: Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại
  • Chương 2: Tỉ lệ tăng trưởng lợi ích hàng năng
  • Chương 3: Sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đánh giá mới
  • Chương 4: Quy luật cung cầu
  • Chương 5: Dẫn đầu hay đội sổ
  • Chương 6: Sự bão trợ của các tổ chức
  • Chương 7: Xu hướng thị trường
 • Phần 2: Khôn ngoan ngay từ đầu
  • Chương 8: 19 sai lầm mà đa số các nhà đầu tư thường mắc phải
  • Chương 9: Khi nào cần bán để giảm thiểu thiệt hại
  • Chương 10: Thời điểm bán ra để thu lợi
  • Chương 11: Bạn có nên đầu tư đa dạng, đầu tư dài hạn, mua bằng vốn vay,
  • Chương 12: Cách đọc biểu đồ như một chuyên gia và cải thiện khả năng chọn lựa cổ phiếu và thời điểm của bạn
 • Phần 3: Đầu tư như một tay chuyên nghiệp
  • Chương 13: Mô hình những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường: 1952-2001
  • Chương 14: Cách tìm ra những cổ phiếu thành công bằng cách sử dụng nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư
  • Chương 15: Cách lựa chọn thị đúng phân khúc thị trường, các nhóm công nghiệp và các tiểu nhóm
  • Chương 16: Nghệ thuật đọc bản ở sàn giao dịch
  • Chương 17: Bạn có nên mua quyền giao dịch chứng khoán, cổ phiếu Nasdaq, cổ phiếu mới phát hành, trái phiếu khả chuyển, cổ phiếu nước ngoài
  • Chương 18: Cách bạn có thể kiếm được một triệu đô la với các quỹ đầu tư tin thác
  • Chương 19: Cải thiện khả năng quản lý những trường mục đầu tư hưu bổng hoặc tổ chức
  • Chương 20: Những nguyên tắc chủ đạo cần ghi nhớ

SÁCH & TÀI LIỆU HAY VỀ CHỨNG KHOÁN

Download sách Phương pháp Canslim PDF ✓Phương pháp Canslim Ebook PDF ✓Làm Giàu Qua Chứng Khoán PDF ✓Làm Giàu Từ chứng khoán PDF ✓ William O'Neil sách ✓ ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là sách Phương pháp Canslim PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.