Logo

Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental

Lượt xem: 673
Ngày đăng: 17/03/2024

Download mẫu luận văn Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental .PDF ✓ Mẫu khoá luận tốt nghiệp đề tài Intercontinental marketing ✓ Khoá luận chuyên ngành Marketing ✓ File PDF ✓ Tham khảo và tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental - ViecLamVui

Tải mẫu luận văn Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental

Sau đây là mẫu bài khoá luận tốt nghiệp về đề tài "Giải pháp Marketing – Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của bộ phận F&B tại khách sạn Continental Saigon”. 

Luận văn nghiên cứu tình hình Marketing - Mix hiện tại cùng bộ phận F&B của khách sạn và các khách sạn khác cùng đẳng cấp với khách sạn Continental Saigon. Từ đó, đề ra các chiến lược Marketing - Mix phù hợp nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của bộ phận F&B tại khách sạn Continental Saigon. Nội dung đề tài bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Cơ sở lý luận về khách sạn và marketing, marketing - mix trong kinh doanh khách sạn.
  • Thực trạng vận dụng các giải pháp marketing - mix trong việc thu hút khách sử dụng dịch vụ của bộ phận F&B tại khách sạn Continental.
  • Một số giải pháp marketing - mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của bộ phận F&B tại khách sạn Continental Sài Gòn.

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

➽➽➽ Xem thêm các mẫu bài về Chiến lược marketing của các Brand

Download mẫu luận văn Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental .PDF ✓ Mẫu khoá luận tốt nghiệp đề tài Intercontinental marketing ✓ Khoá luận chuyên ngành Marketing ✓ File PDF ✓ Tham khảo và tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu khoá luận tốt nghiệp đề tài Chiến lược marketing của khách sạn Intercontinental, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ChienLuocMarketingCuaKhachSanIntercontinental #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Marketing trên ViecLamVui