Logo

Chiến lược marketing của Durex

Lượt xem: 303
Ngày đăng: 17/03/2024

Download mẫu tiểu luận Chiến lược marketing của Durex .PDF ✓ Mẫu báo cáo thảo luận phân tích chiến lược marketing của Durex tại Việt Nam ✓ Chiến lược marketing Case Study Durex ✓ Phân tích SWOT, chiến lược 4P của Durex ✓ File PDF ✓ Tham khảo và tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

Chiến lược marketing của Durex - ViecLamVui

Tải mẫu tiểu luận Chiến lược marketing của Durex PDF

Sau đây là mẫu báo cáo bài tập thảo luận nhóm đề tài "Kế hoạch Marketing năm 2020 Durex" được thực hiện bởi nhóm sinh viên khoa Marketing Đại học Kinh tế Quốc dân. Mẫu báo cáo thực hiện với việc phân tích chi tiết kế hoạch Marketing năm 2020 cho sản phẩm bao cao su nữ Durex. Bài báo cáo bài tập thảo luận chiến lược marketing của Durex bao gồm các nội dung sau:

 • Phần I: Tóm tắt
 • Phần II: Nội dung
  • Chương 1: Tổng quan về công ty và sản phẩm
  • Chương 2: Phân tích môi trường marketing
  • Chương 3: Mục tiêu marketing
  • Chương 4: Kế hoạch hoạt động
  • Chương 5: Đánh giá kế hoạch marketing và kế hoạch dự phòng
 • Phụ lục

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu tiểu luận phân tích chiến lược marketing của Durex

➽➽➽ Xem thêm các mẫu bài về Chiến lược marketing của các Brand

Download mẫu tiểu luận Chiến lược marketing của Durex .PDF ✓ Mẫu báo cáo thảo luận phân tích chiến lược marketing của Durex tại Việt Nam ✓ Chiến lược marketing Case Study Durex ✓ Phân tích SWOT, chiến lược 4P của Durex ✓ File PDF ✓ Tham khảo và tải tài liệu miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu báo cáo thảo luận chiến lược marketing của Durex, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu của các bạn.

#ChienLuocMarketingCuaDurex #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Marketing trên ViecLamVui