Mẫu sổ tài sản cố định file Excel

Sổ tài sản cố định là gì?

Sổ tài sản cố định là mẫu sổ sách kế toán được lập ra theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC để quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp, là căn cứ để đối chiếu số liệu khi tiến hành kiểm kê tài sản cố định theo định kỳ.

Tải sổ tài sản cố định mẫu dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sổ tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Sử dụng đăng ký, theo dõi, quản lý TSCĐ trong công ty, doanh nghiệp ✓ File Excel ✓ Download mẫu sổ tài sản cố định miễn phí tại ViecLamVui

Sổ tài sản cố định dùng làm gì?

Sổ tài sản cố định được dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản cố định trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng, trích khấu hao TSCĐ đến khi ghi giảm tài sản cố định. 

Để thuận tiện cho việc quản lý và kiểm tra, mỗi một sổ hoặc một số trang sổ được mở dùng để theo dõi cho một loại TSCĐ như: nhà cửa, ô tô, máy móc thiết bị… Kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ tăng, giảm TSCĐ của loại TSCĐ cụ thể để ghi vào sổ TSCĐ tương ứng.

Sau đây là mẫu sổ tài sản cố định dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Excel ✓ Download mẫu sổ tài sản cố định miễn phí tại ViecLamVui


Tải mẫu sổ tài sản cố định file Excel

Download ngay

Sổ tài sản cố định gồm những thông tin gì?

Các thông tin trong sổ TSCĐ bao gồm:

 • Tên đơn vị, địa chỉ;
 • Năm lập sổ TSCĐ;
 • Loại tài sản;
 • Các thông tin: Ghi tăng TSCĐ (số hiệu chứng từ, ngày tháng năm của chứng từ, tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ, nước sản xuất, tháng năm đưa vào sử dụng, số hiệu TSCĐ, nguyên giá TSCĐ); thông tin khấu hao TSCĐ (tỷ lệ % khấu hao, mức khấu hao, khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ); ghi giảm TSCĐ (số hiệu chứng từ, ngày tháng năm của chứng từ, lý do giảm TSCĐ);
 • Thông tin sổ có bao nhiêu trang, từ trang số mấy đến trang số mấy;
 • Ngày mở sổ;
 • Người ghi sổ và kế toán trưởng ký tên, ghi rõ họ tên; giám đốc ký tên và đóng dấu.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu văn bản thường dùng trong việc quản lý, kiểm tra, sử dụng tài sản cố định trong công ty, doanh nghiệp

Trên đây là mẫu sổ tài sản cố định, file Excel dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu sổ sách kế toán trên, các bạn có thể dễ dàng thực hiện sổ tài sản cố định cho doanh nghiệp mình thật chính xác.

#SoTaiSanCoDinh #FileExcelMau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Excel Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu sổ tài sản cố định file Excel
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook