Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng file Word

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng là gì?

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng là văn bản được lập ra tại các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp để ghi nhận việc giao nhận tài sản cố định như bất động sản, máy móc, thiết bị... đưa vào sử dụng thực tế phục vụ cho nhu cầu sử dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, công ty.

Tải mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng .doc .pdf ✓ Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng có nội dung dựng sẵn chuẩn ✓ Quyết định giao quản lý và sử dụng tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp, làm căn cứ trích khấu hao TSCĐ ✓ Download mẫu file Word miễn phí

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng dùng làm gì?

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng được doanh nghiệp dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản cố định để đưa vào sử dụng. Quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng còn là căn cứ để kế toán làm bảng trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng ghi rõ thông tin chi tiết của các tài sản cố định được bàn giao để đưa vào sử dụng và thông tin các thành viên của các phòng ban có liên quan tham gia bàn giao TSCĐ. Vì vậy, quyết định này còn là căn cứ xác định trách nhiệm của các phòng ban/bộ phận giao nhận và sử dụng TSCĐ khi có hư hỏng, mất mát xảy ra.

Sau đây là mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng có nội dung dựng sẵn chuẩn. Các bạn có thể tham khảo hoặc download miễn phí mẫu file Word chỉnh sửa dễ dàng để dùng ngay thuận tiện cho công việc.


Tải mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng file Word

 

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng gồm những thông tin gì?

Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng có các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Tên công ty, số quyết định;
 • Ngày tháng năm ra quyết định;
 • Tên quyết định;
 • Các căn cứ để thực hiện bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng: căn cứ quyết định của cấp trên, của lãnh đạo; căn cứ nhu cầu công việc...;
 • Thông tin chi tiết các tài sản cố định được đưa vào sử dụng: tên TSCĐ, loại TSCĐ (bất động sản, máy móc, thiết bị...), nước sản xuất, năm sản xuất, công suất (diện tích thiết kế), nguyên giá TSCĐ (giá mua, chi phí vận chuyển, nguyên giá, tài liệu kỹ thuật kèm theo nếu có, dụng cụ phụ tùng kèm theo nếu có...);
 • Thông tin chi tiết thành phần tham gia giao nhận TSCĐ;
 • Địa điểm giao nhận TSCĐ;
 • Trách nhiệm thi hành và hiệu lực của quyết định;
 • Nơi nhận quyết định và chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu văn bản thường dùng trong việc quản lý, kiểm tra, sử dụng tài sản cố định trong công ty, doanh nghiệp

Trên đây là mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng chuẩn, file Word dựng sẵn nội dung dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu quyết định trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauQuyetDinhDuaTaiSanCoDinhVaoSuDung #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook