Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định file Word

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định là gì?

Biên bản thanh lý tài sản cố định là biên bản được lập theo mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo Thông tư 200 & 133 của Bộ Tài chính để ghi nhận việc thanh lý tài sản cố định của đơn vị mình theo quyết định thanh lý tài sản cố định đã được cấp trên, lãnh đạo ký duyệt.

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu 02-TSCĐ ✓ Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ dựng sẵn nội dung chuẩn theo Thông tư 200 và 133 ✓ Biên bản thanh lý tài sản cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán ✓ File Word ✓ Tải miễn phí

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định dùng làm gì?

Biên bản thanh lý TSCĐ được sử dụng để công ty, doanh nghiệp xác nhận việc thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng của đơn vị mình. Biên bản thanh lý tài sản cố định còn là căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Biên bản thanh lý TSCĐ sẽ do Ban thanh lý TSCĐ lập và phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của Trưởng Ban thanh lý, Kế toán trưởng, Giám đốc doanh nghiệp thì mới có giá trị sử dụng trong hồ sơ kế toán.

Sau đây là mẫu biên bản thanh lý TSCĐ dựng sẵn nội dung chuẩn theo Thông tư 200 và 133. Các bạn có thể tham khảo và tải mẫu file Word tại ViecLamVui để dùng ngay thuận tiện.


Tải mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định file Word

Download ngay

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định gồm những thông tin gì?

Biên bản thanh lý TSCĐ có các thông tin sau:

 • Tên đơn vị, bộ phận;
 • Ngày tháng năm làm biên bản thanh lý TSCĐ;
 • Các thông tin Số biên bản, Ghi NỢ, Ghi CÓ để ghi sổ kế toán;
 • Căn cứ quyết định thanh lý TSCĐ số mấy ký ngày tháng năm nào;
 • Thông tin ban thanh lý TSCĐ: Họ tên, chức vụ, đại diện phòng ban, trưởng ban hay uỷ viên ban thanh lý;
 • Thông tin chi tiết tiến hành thanh lý TSCĐ: tên TSCĐ, số hiệu TSCĐ, nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng, số thẻ TSCĐ, nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn TSCĐ trích đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ;
 • Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ;
 • Chữ ký của Trưởng ban thanh lý TSCĐ;
 • Kết quả thanh lý TSCĐ: Chi phí thanh lý viết bằng số và bằng chữ, giá trị thu hồi viết bằng số và viết bằng chữ, ghi giảm số TSCĐ ngày tháng năm nào;
 • Chữ ký, họ tên của kế toán trưởng; giám đốc ký tên và đóng dấu.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu văn bản thường dùng trong việc quản lý, kiểm tra, sử dụng tài sản cố định trong công ty, doanh nghiệp

Trên đây là mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định chuẩn, file Word dựng sẵn nội dung dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu biên bản trên, các bạn có thể thực hiện biên bản thanh lý TSCĐ phục vụ cho công việc của công ty mình thật chính xác, nhanh chóng.

#BienBanThanhLyTaiSanCoDinh #BienBanThanhLyTSCD #FileWordMau #MauBienBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, Mẫu Biên Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook