Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định file Word

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định là gì?

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định là văn bản hành chính được giám đốc, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp ban hành để ra quyết định thanh lý tài sản cố định như: ô tô, máy móc, thiết bị... đã qua sử dụng, không còn phù hợp với doanh nghiệp, hết thời gian khấu hao...

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định soạn sẵn nội dung tham khảo ✓ Sử dụng ban hành quyết định thanh lý tài sản cố định bất động sản, ô tô, máy móc, thiết bị... đã qua sử dụng của công ty, doanh nghiệp ✓ MS Word dễ điều chỉnh thay đổi thông tin ✓ Tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định không mất phí tại ViecLamVui

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định dùng làm gì?

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định được dùng làm căn cứ để xác nhận việc giám đốc, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp xem xét và chấp thuận việc thanh lý tài sản cố định sau khi có biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ của bộ phận/phòng ban sử dụng.

Sau khi có quyết định thanh lý tài sản cố định, ban thanh lý tài sản cố định sẽ được thành lập để phối hợp với các phòng ban liên quan tiến hành thanh lý các tài sản cố định đã được xét duyệt.

Sau đây là mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định soạn sẵn nội dung tham khảo. Mẫu định dạng MS Word dễ điều chỉnh thay đổi thông tin để dùng ngay. Tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định không mất phí tại ViecLamVui.


Tải mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định file Word

 

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định gồm những thông tin gì?

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định có các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Tên công ty, số quyết định;
 • Tên quyết định thanh lý tài sản cố định;
 • Các căn cứ để ra quyết định thanh lý tài sản cố định: căn cứ theo Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; căn cứ tình hình thực tế công ty; căn cứ biên bản đề nghị của phòng ban...
 • Thông tin chi tiết các TSCĐ được thanh lý: Tên TSCĐ, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, ngày mua (nhập kho), tình trạng của TSCĐ;
 • Tổng số lượng TSCĐ được thanh lý;
 • Thời gian thanh lý;
 • Trách nhiệm thi hành quyết định;
 • Nơi nhận quyết định và chữ ký của giám đốc, đóng dấu công ty.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu văn bản thường dùng trong việc quản lý, kiểm tra, sử dụng tài sản cố định trong công ty, doanh nghiệp

Trên đây là mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định chuẩn, file Word dựng sẵn nội dung dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu quyết định trên, các bạn kế toán có thể thực hiện quyết định thanh lý tài sản cố định theo yêu cầu cấp trên dễ dàng, nhanh chóng, chính xác.

#MauQuyetDinhThanhLyTaiSanCoDinh #QuyetDinhThanhLyTaiSanCoDinh #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook