Logo

Ebook Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Hữu Thân PDF

Lượt xem: 1123
Ngày đăng: 17/03/2024

Download tài liệu Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Hữu Thân .PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực của Nguyễn Hữu Thân ✓ Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực ✓ File PDF ✓ Tải online Giáo trình Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân không mất phí

Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Hữu Thân pdf - ViecLamVui

Tải giáo trình Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Tác giả TS. Nguyễn Hữu Thân
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản Đại học Mở bán công TP.HCM
Tóm tắt

Quản trị con người (quản trị nhân sự) đóng vai trò quan trọng nhất của mọi tổ chức. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân viên của mình. Tuy nhiên, quản trị nhân sự quả là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn không dễ như người ta thường nghĩ. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm lý, sinh lý, xã hội, triết học, đạo đức học và thậm chí cả dân tộc học. Nó là một khoa học nhưng đồng thời lại là một nghệ thuật - nghệ thuật quản trị con người.

Tài liệu hướng dẫn học tập "Quản trị nhân sự" của Nguyễn Hữu Thân sẽ cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức tổng quan của lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực bao gồm: đại cương về quản trị nhân sự, phân tích môi trường quản trị nhân sự, phân tách công việc, hoạch định nhân sự, tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập vào môi trường làm việc, đào tạo và phát triển, đánh giá thành tích công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng.

Mục lục
  • Phần 1: Tổng quát về quản trị nhân sự
  • Phần 2: Hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên
  • Phần 3: Phát triển nhân sự
  • Phần 4: Lương bổng và đãi ngộ
  • Giải đáp trắc nghiệm
Download tài liệu Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Hữu Thân .PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực của Nguyễn Hữu Thân ✓ Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực ✓ File PDF ✓ Tải online Giáo trình Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân không mất phí

Trên đây là tài liệu giáo trình Quản trị nhân sự Nguyễn Hữu Thân file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#QuanTriNguonNhanLucNguyenHuuThanPdf #ViecLamVui


➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về quản trị nguồn nhân lực:

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui