Logo

Giáo trình quản trị nhân lực Trần Kim Dung PDF

Lượt xem: 2121
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình quản trị nhân lực Trần Kim Dung .PDF ✓ Full Ebook Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung ✓ Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011 ✓ Tải miễn phí Sách quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung PDF link Google Drive

Giáo trình quản trị nhân lực Trần Kim Dung - ViecLamVui

Tải Ebook Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Tác giả PGS. TS. Trần Kim Dung
Năm xuất bản 2011 (Tái bản lần thứ 8)
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm đến lĩnh vực này.

Sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong 12 chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, 09 chương tiếp theo được chia làm 03 phần, tương ứng với 03 nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: thu hút; đào tạo và phát triển; duy trì nguồn nhân lực. Phần thứ tư "Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại" gồm có 02 chương "Quản trị nguồn nhân lực quốc tế" và "Đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực". Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nhân lực của các doanh nghiệp.

Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực

Phần 1: Thu hút nguồn nhân lực

 • Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực
 • Chương 3: Phân tích công việc
 • Chương 4: Quá trình tuyển dụng
 • Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn

Phần 2: Đào tạo và phát triển

 • Chương 6: Định hướng và phát triển nghề nghiệp
 • Chương 7: Đào tạo và phát triển

Phần 3: Duy trì nguồn nhân lực

 • Chương 8: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên
 • Chương 9: Trả công lao động
 • Chương 10: Quan hệ lao động

Phần 4: Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại

 • Chương 11: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Chương 12: Đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Phần 5: Các tình huống tổng hợp

Download Giáo trình quản trị nhân lực Trần Kim Dung .PDF ✓ Full Ebook Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung ✓ Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 2011 ✓ Tải miễn phí Sách quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung PDF link Google Drive

Trên đây là Ebook giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuanTriNhanLucTranKimDung #ViecLamVui


➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về quản trị nguồn nhân lực:

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui