Logo

Giáo trình quản trị nhân lực Đại học Thương mại PDF

Lượt xem: 1981
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình quản trị nhân lực Đại học Thương mại (TMU) ✓ Ebook Giáo trình quản trị nguồn nhân lực full chương ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trinh đào tạo ngành Quản trị nhân lực Đại học Thương mại (TMU) ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Giáo trình quản trị nhân lực Đại học Thương mại - ViecLamVui

Tải Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản - Đại học Thương mại (TMU)

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CĂN BẢN
Tác giả
  • TS. Mai Thanh Lan
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thống kê
Tóm tắt

Giáo trình giới thiệu những lý thuyết căn bản nhất về lĩnh vực quản trị nhân lực với các chức năng hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc (lãnh đạo nhân lực), kiểm soát trong quản trị nhân lực và công cụ phân tích công việc. Từ những nền tảng lý thuyết căn bản đó, các hoạt động tác nghiệp của quản trị nhân lực như tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đãi ngộ nhân lực... sẽ được vận hành để mỗi tổ chức/doanh nghiệp tạo ra, duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực.

Đặc biệt trong giáo trình này bối cảnh mới của quản trị nhân lực toàn cầu với các xu hướng: đa dạng hóa, hội nhập, chấp nhận sự khác biệt, kinh tế tri thức, thuê ngoài dịch vụ... đã được cập nhật và xem xét gắn với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản có các nội dung được trình bày trong 7 chương. Trong mỗi chương của giáo trình bên cạnh nội dung chính, mở đầu mỗi chương là những tình huống dẫn đề và cuối mỗi chương là nội dung thảo luận, câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo. Với cấu trúc đó giáo trình ngoài việc cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, còn giúp người học chủ động hệ thống và vận dụng lý luận vào việc giải quyết các tình huống, mở rộng kiến thức thông qua các chủ đề thảo luận, tự học.

Mục lục
  • Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực
  • Chương 2: Hoạch định nhân lực
  • Chương 3: Phân tích công việc
  • Chương 4: Tổ chức bộ máy quản trị nhân lực
  • Chương 5: Tổ chức hoạt động quản trị nhân lực
  • Chương 6: Tạo động lực làm việc
  • Chương 7: Kiểm soát quản trị nhân lực
  • Tài liệu tham khảo
Download Giáo trình quản trị nhân lực Đại học Thương mại (TMU) ✓ Ebook Giáo trình quản trị nguồn nhân lực full chương ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trinh đào tạo ngành Quản trị nhân lực Đại học Thương mại (TMU) ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là tài liệu giáo trình quản trị nhân lực Đại học Thương mại file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhQuanTriNhanLucDaiHocThuongMai #ViecLamVui


➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về quản trị nguồn nhân lực:

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui