Logo

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh file Word

Lượt xem: 403
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh (Leave of Absence Letter) là văn bản hành chính được soạn thảo bằng tiếng Anh với nội dung chuẩn để người lao động gửi đến Ban Giám đốc công ty, phòng Hành chính Nhân sự khi có nhu cầu xin nghỉ phép.

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh thường được sử dụng khi người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, công ty liên doanh, tập đoàn, công ty đa quốc gia... mà thường có Ban Giám Đốc là người nước ngoài quản lý.

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh - ViecLamVui

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh dùng làm gì?

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh cũng giống như mẫu đơn xin nghỉ phép được soạn thảo bằng tiếng Việt sẽ được người lao động sử dụng để xin nghỉ phép năm, xin nghỉ phép thường niên, nghỉ ốm, nghỉ bù, nghỉ phép không hưởng lương, hoặc xin nghỉ phép vì những lý do cá nhân.

Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ MS Word tiện chỉnh sửa dùng ngay ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh tại ViecLamVui

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh file Word

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh gồm những thông tin gì?

Nội dung đơn xin nghỉ phép tiếng Anh như sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
  • Tên văn bản "Leave Of Absence Letter" viết chữ in hoa, canh giữa;
  • Thông tin kính gửi đến Ban giám đốc công ty "Director Board of .....", Phòng HCNS "Division of Administration and Human Resource";
  • Thông tin người xin nghỉ phép: họ tên (full name), chức vụ (title), địa điểm làm việc (work location);
  • Thời gian xin nghỉ phép;
  • Lý do xin nghỉ phép "Reason";
  • Hình thức nghỉ phép: Nghỉ thường niên "Annual Leave", nghỉ ốm "Sick Leave"; nghỉ bù "Compensatory Time Off"; nghỉ phép không hưởng lương "Unpaid Absence", lý do nghỉ phép khác "Other";
  • Lời đề nghị xét duyệt và lời cảm ơn;
  • Ngày tháng năm và người làm đơn ký tên, ghi rõ họ tên;
  • Phần ký duyệt của Ban Giám đốc công ty.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu đơn xin tiếng Anh khác:

Download mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh .doc ✓ Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng đơn nghỉ phép tiếng Anh xin nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ bù, nghỉ phép không lương... ✓ MS Word tiện chỉnh sửa dùng ngay ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh tại ViecLamVui

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh, file Word soạn sẵn nội dung chuẩn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu đơn trên có thể hỗ trợ các bạn khi cần làm đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

#MauDonXinNghiPhepTiengAnh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui