Logo

Mẫu đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh file Word

Lượt xem: 404
Ngày đăng: 17/03/2024

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh là gì?

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh là văn bản được soạn thảo bằng tiếng Anh để học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh học sinh gửi đến nhà trường, giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học vì bị ốm hoặc vì những lý do cá nhân, việc riêng.

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh - ViecLamVui

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh dùng làm gì?

Đơn xin phép nghỉ học bằng tiếng Anh được phụ huynh có con em theo học tại các trường quốc tế dùng để xin phép nghỉ học vì những lý do cá nhân, việc riêng gia đình. Học sinh THPT cũng có thể tự soạn thảo đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh để xin phép nghỉ học nhưng học sinh tự làm đơn sẽ cần có thêm chữ ký xác nhận của phụ huynh.

Sau đây là đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh mẫu dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ File Word format chuẩn tiện chỉnh sửa dùng ngay ✓ Download online miễn phí tại ViecLamVui

Tải mẫu đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh file Word

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh gồm những thông tin gì?

  • Tên đơn "School Leave Letter" viết chữ in hoa;
  • Thông tin kính gửi đến hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm;
  • Số ngày xin nghỉ phép, từ ngày nào đến ngày nào;
  • Lý do xin nghỉ phép;
  • Cam kết hoàn thành trách nhiệm học tập khi trở lại trường;
  • Lời chào và cảm ơn;
  • Ký tên, ghi rõ họ tên của người làm đơn;
  • Xác nhận của phụ huynh nếu học sinh tự làm đơn xin nghỉ học.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu đơn xin tiếng Anh khác:

Đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh mẫu dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu đơn xin phép nghỉ học bằng tiếng Anh phụ huynh sử dụng gửi đến nhà trường, giáo viên xin nghỉ phép cho học sinh ✓ File Word ✓ Download online miễn phí

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ học bằng tiếng Anh soạn sẵn nội dung, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu đơn trên có thể giúp bạn thực hiện mẫu đơn xin phép nghỉ học bằng tiếng Anh cho con em mình theo yêu cầu của trường học dễ dàng hơn.

#DonXinNghiHocBangTiengAnh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui