Logo

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn PDF

Lượt xem: 4640
Ngày đăng: 18/03/2024

Download giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn PDF ✓giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn: phần 1, phần 2 ✓ Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Văn Mạnh ✓ Giáo trình ngành quản trị khách sạn ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tải giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn TS. Nguyễn Văn Mạnh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Tác giả
TS. Nguyễn Văn Mạnh, TH.S Hoàng Thị Lan Hương
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn là tài liệu giảng dạy và học tập môn Quản trị khách sạn của chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Giáo trình cung cấp gồm các khái niệm, các cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh khách sạn và thực tế ở Việt Nam và trên thế giới giúp sinh viên có kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. 

Mục lục
 • Chương mở đầu
 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn
 • Chương 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn 
 • Chương 3: Tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của khách sạn 
 • Chương 4: Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn 
 • Chương 5: Tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn 
 • Chương 6: Marketing trong kinh doanh khách sạn
 • Chương 7: Quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn 
 • Chương 8: Phân tích kết quả kinh doanh và tài chính của khách sạn 

 

Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Quyết Thắng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Tải giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Quyết Thắng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tế
Tác giả
Nguyễn Quyết Thắng
Năm xuất bản 2013
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tài Chính 
Tóm tắt

Cuốn giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tế là tài liệu để học môn quản trị kinh doanh khách sạn dành cho sinh viên ngành quản trị du lịch và quản trị khách sạn tại các trường đại học, cao đẳng . 

Giáo trình trang bị cho sinh viên những kiến thức về lĩnh vực này cơ sở và phương pháp luận và trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác quản trị khách sạn để áp dụng vào thực tế. Nội dung giáo trình cập nhập những thông tin và kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực khách sạn trên thế giới và Việt Nam, giáo trình tập trung nhiều vào việc thiết kế quy trình, biểu mẫu từ các nguồn tài liệu được nghiên cứu, các biểu mẫu tình huống thực tế của các khách sạn và các tập đoàn khách sạn.

Mục lục

Phần I: Những vấn đề cơ bản của kinh doanh khách sạn

 • Chương 1: Tổng quan về kinh doanh khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú
 • Chương 2: Phân loại và xếp hạng khách sạn
 • Chương 3: Thiết lập cấu trúc tổ chức trong kinh doanh khách sạn 

Phần II: Quản trị các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh khách sạn 

 • Chương 4: Tổ chức và quản trị bộ phận tiền sảnh (Front office)
 • Chương 5: Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn 
 • Chương 6: Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh ẩm thực (Food and beverage)

Phần III: Quản trị các hoạt động chức năng cơ bản trong kinh doanh khách sạn 

 • Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực khách sạn
 • Chương 8: Marketing và bán trong khách sạn 
 • Chương 9: Quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn 
 • Chương 10: Phân tích kết quả kinh doanh khách sạn 

 

>> Xem thêm các tài liệu về quản trị kinh doanh khách sạn khác: 

Download giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn PDF ✓giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn: phần 1, phần 2 ✓ Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Văn Mạnh ✓ Giáo trình ngành quản trị khách sạn ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Nhà Hàng, Khách Sạn. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Nhà Hàng, Khách Sạn trên ViecLamVui