Logo

Top 33 Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp file Word

Lượt xem: 2921
Ngày đăng: 18/03/2024

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung

Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung - ViecLamVui

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung file Word

Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung gồm những thông tin gì?

Các doanh nghiệp sử dụng sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung có thể tạo trang bìa cho sổ kế toán với những thông tin như sau để dễ quản lý:

  • Thông tin công ty: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Nếu là công ty con, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì cần ghi thêm thông tin công ty mẹ.
  • Tên loại sổ sách kế toán: Ghi rõ đó là loại sổ cái kế toán, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.
  • Thứ tự sổ kế toán: Ghi rõ quyển số mấy, tháng năm ghi sổ
  • Ngày tháng mở sổ và ngày tháng kết thúc ghi sổ: Ghi rõ các thông tin ngày tháng mở sổ và kết thúc ghi sổ để tiện việc thống kê và thực hiện báo cáo định kỳ.

Để sử dụng mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung, bạn có thể tham khảo và tải miễn phí nhanh dễ dàng mẫu chuẩn, đẹp sau đây tại ViecLamVui, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong công việc.

 

Tải mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung miễn phí ✓ Mẫu bìa .DOC dễ chỉnh sửa theo thông tin công ty ✓ Dùng làm bìa sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các loại sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trên đây là tổng hợp mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung đẹp, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa ViecLamVui - chuyên trang tuyển dụng miễn phí - soạn thảo và gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu bìa đẹp trên, các bạn kế toán có thể dễ dàng thiết kế một trang bìa sổ sách kế toán dễ theo dõi, dễ quản lý cho công việc của mình.

#MauBiaSoKeToanHinhThucNhatKyChung #MauBiaDep #FileWordMau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Mỹ Thuật, Thiết Kế. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Mỹ Thuật, Thiết Kế trên ViecLamVui