Logo

Download sách quản trị Marketing Philip Kotler Ebook

Lượt xem: 1482
Ngày đăng: 17/03/2024

Download sách quản trị Marketing của Philip Kotler PDF ✓ Marketing Management Philip Kotler PDF tiếng Việt ✓ Sách quản trị Marketing Philip Kotler Ebook ✓ Sách hay về quản trị Marketing ✓ Philip Kotler quản trị Marketing ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí Ebook quản trị Marketing của Philip Kotler link Google Drive.

Download sách quản trị Marketing Philip Kotler Ebook

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING

➽➽➽ Bấm để tải: Ebook Sách quản trị Marketing Philip Kotler

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ QUẢN TRỊ MARKETING
Tác giả
 • Philip Kotler
 • Kevin Keller
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội
Tóm tắt

Quyển sách Quản trị Marketing ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu, cung cấp cho người đọc những kiến thức cô động, xúc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị Marketing - Những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động Marketing của tổ chức. 

Nội dung quyển sách chủ yếu tập trung vào định hướng hoạt động quản trị, nội dung các công việc của nhà quản trị Marketing và quy trình các bước thực hiện hoạt động Marketing. Cấu trúc sách Quản trị Marketing gồm 18 chương đi theo các hoạt động có tính logic chặt chẽ của quá trình quản trị Marketing từ nghiên cứu phân tích thị trường và môi trường kinh doanh, đến hoạch định các chiến lược, kế hoạch và biện pháp Marketing và cuối cùng là tổ chức thực hiện và điều kiện các hoạt động Marketing. 

Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương 1: Bản chất của Marketing và quản trị Marketing 
 • Chương 2: Phát triển kế hoạch và chiến lược Marketing 
 • Chương 3: Quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing
 • Chương 4: Phân tích môi trường Marketing
 • Chương 5: Các khách hàng của doanh nghiệp
 • Chương 6: Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt
 • Chương 7: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Chương 8: Chiến lược khác biệt hóa và định vị
 • Chương 9: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược Marketing theo chu kỳ sống sản phẩm 
 • Chương 10: Chiến lược Marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị
 • Chương 11: Quản trị sản phẩm và thương hiệu
 • Chương 12: Quản trị giá
 • Chương 13: Quản trị kênh phân phối
 • Chương 14: Quản trị truyền thông Marketing tích hợp
 • Chương 15: Quản trị bán hàng
 • Chương 16: Marketing trực tiếp
 • Chương 17: Marketing trên mạng Internet
 • Chương 18: Tổ chức, thực hiện và điều khiển các hoạt động Marketing

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu quản trị Marketing khác 

Download sách quản trị Marketing của Philip Kotler PDF ✓ Marketing Management Philip Kotler PDF tiếng Việt ✓ Sách quản trị Marketing Philip Kotler Ebook ✓ Sách hay về quản trị Marketing ✓ Philip Kotler quản trị Marketing ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí Ebook quản trị Marketing của Philip Kotler link Google Drive.

Trên đây là sách quản trị Marketing Philip Kotler Ebook, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#SachQuanTriMarketing #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Marketing trên ViecLamVui