Logo

Top 5 luận văn chiến lược kinh doanh

Lượt xem: 158
Ngày đăng: 17/03/2024

Download luận văn chiến lược kinh doanh ✓ Luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh ✓ Luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí luận về chiến lược kinh doanh Google Drive.

luận văn chiến lược kinh doanh - ViecLamVui

Luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh

Công ty thuốc lá Việt Nam đã có mặt từ rất lâu đời, tuy nhiên từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam chưa xây dựng được một cách hệ thống chiến lược kinh doanh của mình để tiến hành quản trị các hoạt động nộ bộ phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của Tổng công ty trong tương lai. 

Sau đây là luận văn chiến lược kinh doanh với đề tài Chiến lược kinh doanh cho công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam nhằm đáp ứng những yêu cầu về quản trị cũng như phát triển đưa công ty đi lên.

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Luận văn chiến lược kinh doanh

Luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh

Bất cứ công ty nào trên thương trường đều cần có một chiến lược kinh doanh cụ thể, sau đây là luận văn tốt nghiệp thạc sĩ với đề tài: Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Châu Á (IAI) giai đoạn 2010 - 2015. 

Công ty bảo hiểm Châu Á (IAI) là một công ty liên doanh mới ra đời khi nền kinh tế và thị trường bảo hiểm bắt đầu mở cửa và hoạt động trong môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp trong nước còn được bảo hộ, với quy mô nhỏ so với các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên thị trường. Công ty cần xây dựng hoàn thiện cho mình một chiến lược phát triển cụ thể. Nội dung luận văn bao gồm các phần chính: 

  • Chương 1: Mục đích nghiên cứu
  • Chương 2: Tổng quan lý thuyết
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  • Chương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm Châu Á (IAI)
  • Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm Châu Á (IAI)
  • Chương 6: Đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Châu Á (IAI) đến năm 2015
  • Chương 7: Kết luận

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn chiến lược kinh doanh:

Download luận văn chiến lược kinh doanh ✓ Luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh ✓ Luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí luận về chiến lược kinh doanh Google Drive.

Trên đây là Top 5 luận văn chiến lược kinh doanh PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#LuanVanChienLuocKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui