Logo

Mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh

Lượt xem: 395
Ngày đăng: 15/03/2024

Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh là gì?

Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh là thỏa thuận để doanh nghiệp tìm kiếm các tư vấn gia có khả năng trong marketing hoặc các lĩnh vực phát triển thương hiệu, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh - ViecLamVui

Hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh dùng để làm gì?

Mẫu hợp đồng tu vấn chiến lược kinh doanh là mẫu giao kết hợp tác thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các nhà tư vấn về lĩnh vực kinh doanh, phát triển thương hiệu,...Hợp đồng giúp thỏa thuận giữa các bên được rõ ràng, mang lại họp tác tốt và lâu dài, mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sau đây là mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp, chuẩn nhất ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa ✓ ViecLamVui hỗ trợ download online không mất phí, tiện dùng ngay

Tải mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh

XEM TRƯỚC

TẢI FULL MẪU HỢP ĐỒNG

 

Mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh gồm những thông tin gì?

 • Thông tin bên A (Bên cung cấp dịch vụ) bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, tên người đại diện, chức danh, số tài khoản, ngân hàng
 • Thông tin bên B (Bên sử dụng dịch vụ) bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, chức danh, số tài khoản, ngân hàng
 • Nội dung hợp đồng:
  • Điều 1: Điều khoản chung
  • Điều 2: Nội dung tư vấn
  • Điều 3: Thanh toán
  • Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A
  • Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B
  • Điều 6: Bồi thường hợp đồng
  • Điều 7: Giải quyết tranh chấp
  • Điều 8: Hiệu lực hợp đồng
 • Chữ ký các bên

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn chiến lược kinh doanh:

Tải mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh, Hợp đồng về tư vấn chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp, chuẩn nhất ✓ Thỏa thuận giữa các nhà tư vấn kinh doanh và các doanh nghiệp ✓ Định dạng .doc dễ chỉnh sửa ✓ Download online không mất phí, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc việc hợp tác giữa các bên trong môi trường kinh doanh thật hiệu quả.

#ViecLamVui