Logo

Giáo trình chiến lược kinh doanh PDF

Lượt xem: 666
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Giáo trình chiến lược kinh doanh .PDF ✓ Full Giáo trình về chiến lược kinh doanh ✓ Tài liệu môn chiến lược kinh doanh tham khảo, học tập ✓ File PDF ✓ Tải online giáo trình tại ViecLamVui không mất phí

Giáo trình chiến lược kinh doanh - ViecLamVui

Tải Giáo trình chiến lược kinh doanh PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Tác giả
 • ThS. Cao Thị Thanh - ThS. Lưu Thị Minh Ngọc (Chủ biên)
 • ThS. Nguyễn Bình Minh
 • TS. Lê Đức Thuỷ
 • TS. Nguyễn Văn Hiển
 • ThS. Bùi Thị Phương Hoa
 • ThS. Lê Ba Phong
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Tóm tắt

Giáo trình Chiến lược kinh doanh của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản, giúp người học có thể định hướng và hình thành các chiến lược cơ bản của doanh nghiệp.

Giáo trình giúp người học nắm bắt được kiến thức và hình thành được kỹ năng cơ bản về chiến lược kinh doanh như hiểu được kiến thức tổng quan về chiến lược kinh doanh, có khả năng phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả môi trường bên trong và bên ngoài.

Đồng thời, với kiến thức được đào tạo, người học nhận thức được các vấn đề về lợi thế cạnh tranh, phân biệt và hiểu rõ quy trình xây dựng các cấp chiến lược của doanh nghiệp, hiểu được cách thức tổ chức, thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh
 • Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
 • Chương 3: Phân tích nội bộ doanh nghiệp
 • Chương 4: Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Chương 5: Phân tích chiến lược và lựa chọn chiến lược kinh doanh
 • Chương 6: Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh
 • Chương 7: Kiểm soát chiến lược kinh doanh

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn chiến lược kinh doanh:

Download Giáo trình chiến lược kinh doanh .PDF ✓ Full Giáo trình về chiến lược kinh doanh ✓ Tài liệu môn chiến lược kinh doanh tham khảo, học tập ✓ File PDF ✓ Tải online giáo trình tại ViecLamVui không mất phí

Trên đây là Giáo trình chiến lược kinh doanh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhChienLuocKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui