Logo

Bài giảng chiến lược kinh doanh

Lượt xem: 161
Ngày đăng: 14/03/2024

Download bài giảng chiến lược kinh doanh ✓ Slide bài giảng môn chiến lược kinh doanh ✓ Slide chiến lược kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Google Drive.

bài giảng chiến lược kinh doanh - ViecLamVui

Bài giảng chiến lược kinh doanh - TS. Bùi Đức Tuân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Bài giảng chiến lược kinh doanh - TS. Bùi Đức Tuân

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Tác giả TS. Bùi Đức Tuân
Tóm tắt

Bài giảng chiến lược kinh doanh nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vai trò, vị trí và nội dung của công tác quản lý chiến lược trong một doanh nghiệp.

Nội dung bài giảng được biên soan giúp các sinh viên có thể làm chủ được những công cụ và kỹ thuật hoạch định, triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, biết áp dụng một cách thích hợp vào từng trường hợp thực tế.

Mục lục
  • Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh
  • Chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược
  • Chương 3: Phân tích chiến lược
  • Chương 4: Chiến lược cạnh tranh
  • Chương 5: Chiến lược cấp công ty
  • Chương 6: Tổ chức thực hiện chiến lược

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn chiến lược kinh doanh:

Download bài giảng chiến lược kinh doanh ✓ Slide bài giảng môn chiến lược kinh doanh ✓ Slide chiến lược kinh doanh ✓ Tải xuống miễn phí bài giảng về chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Google Drive.

Trên đây là Bài giảng chiến lược kinh doanh, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangChienLuocKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui