Logo

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp PDF

Lượt xem: 4345
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình văn hóa doanh nghiệp PDF ✓ Giáo trình văn hóa doanh nghiệp - Ths. Nguyễn Văn Kiên, Đỗ Thị Phi Hoài, Dương Thị Liễu ✓ Giáo trình văn hóa doanh nghiệp Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Tp HCM, NEU, HUBT, Học Viện Tài Chính ✓ Văn hóa doanh nghiệp giáo trình ✓ Tài liệu văn hóa doanh nghiệp ✓ Giáo trình môn văn hóa doanh nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách văn hóa doanh nghiệp link Google Drive.

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp - Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Tác giả Ths. Nguyễn Văn Kiên
Năm xuất bản 2020
Nhà xuất bản Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM
Tóm tắt

Giáo trình môn học văn hóa doanh nghiệp được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học văn hóa doanh nghiệp đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt năm 2019.

Giáo trình này gồm ba chương nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về nội dung văn hóa doanh nghiệp. Giáo trình này dành cho đối tượng là học sinh bậc trung cấp học ngành Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp thuộc khoa Kế toán – Tài chính của trường.

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 2: Các dạng và mô hình văn hóa doanh nghiệp
 • Chương 3: Chương 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Hương dẫn cách học và trả lời câu hỏi ôn tập
 • Phụ lục 
 • Tài liệu tham khảo

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp Kinh tế Quốc Dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP KINH TẾ QUỐC DÂN

>> Bấm để tải: Giáo trình vắn hóa doanh nghiệp Kinh Tế Quốc Dân

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH VĂN HÓA KINH DOANH
Tác giả
 • PGS.TS Dương Thị Liễu (chủ biên)
 • TS Trương Thị Nam Thắng
 • TS Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • ThS Phạm Hương Thảo
 • ThS Trần Đức Dũng
 • ThS Nguyễn Thu Ngà
Năm xuất bản Hà Nội - 2011
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt

Giáo trình môn văn hóa kinh doanh nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Giáo trình văn hóa kinh doanh nhằm mục đích cho người học:

 • Nắm vững kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trên thế giới về văn hóa kinh doanh và nhận thức được vai trò, ảnh hưởng của nền văn hóa kinh doanh như một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh, nâng cao tầm nhìn quản lý.
 • Hiểu được sự phong phú, đa dạng và vai trò của các nhân tố văn hóa kết tinh trong hoạt động kinh doanh để xây dựng các mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, hướng đến những lợi ích bền vững.
 • Nắm vững được phương pháp xây dựng văn hóa kinh doanh ở một chủ thể kinh doanh cụ thể, góp phần làm cho kinh doanh đạt được kết quả cao và phát triển bền vững.  
Mục lục
 • Lời mở đầu
 • Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh
 • Chương 2: Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh
 • Chương 3: Văn hóa kinh doanh Việt Nam
 • Chương 4: Văn hóa kinh doanh Quốc tế
 • Chương 5: Các tình huống văn hóa kinh doanh
 • Danh mục tài liệu tham khảo

➽➽➽ Xem thêm tài liệu hóa sinh tại đây:

Download giáo trình văn hóa doanh nghiệp PDF ✓ Giáo trình văn hóa doanh nghiệp - Ths. Nguyễn Văn Kiên, Đỗ Thị Phi Hoài, Dương Thị Liễu ✓ Giáo trình văn hóa doanh nghiệp Kinh Tế Quốc Dân, Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Tp HCM, NEU, HUBT, Học Viện Tài Chính ✓ Văn hóa doanh nghiệp giáo trình ✓ Tài liệu văn hóa doanh nghiệp ✓ Giáo trình môn văn hóa doanh nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách văn hóa doanh nghiệp link Google Drive.

Trên đây là gáo trình văn hóa doanh nghiệp PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả

#GiaoTrinhVanHoaDoanhNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Kinh Doanh. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Kinh Doanh trên ViecLamVui