Logo

Ebook Python for Data Analysis PDF

Lượt xem: 838
Ngày đăng: 15/03/2024

Download Ebook Python for Data Analysis PDF. Full Sách Python for Data Analysis - Wes McKinney. File PDF. Sách lập trình Python. Tải xuống miễn phí

Python for Data Analysis PDF - ViecLamVui

Tải Ebook Python for Data Analysis PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ PYTHON FOR DATA ANALYSIS
Tác giả Wes McKinney
Năm xuất bản 2013
Nhà xuất bản O’Reilly Media, Inc.,
Tóm tắt

Cuốn sách này liên quan đến chi tiết của việc thao tác, xử lý, làm sạch, và xử lý dữ liệu bằng Python. Nó cũng là một sự giới thiệu thực tế, hiện đại về khoa học tính toán bằng Python, ngôn ngữ được thiết kế riêng cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu.

Sách cung cấp thông tin về các phần của ngôn ngữ Python và các thư viện mà bạn sẽ cần để giải quyết một cách hiệu quả một loạt các vấn đề phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, các nội dung trong sách sẽ không phải là một sự trình bày về các phương pháp phân tích sử dụng Python làm ngôn ngữ triển khai.

Mục lục
 1. Tổng quan
 2. Những ví dụ giới thiệu
 3. IPython: Môi trường phát triển và tương tác với máy tính
 4. Khái niệm cơ bản về NumPy: Mảng và tính toán được vector hóa
 5. Bắt đầu với Pandas
 6. Tải dữ liệu, lưu trữ và định dạng tệp
 7. Data Wrangling: Clean, Transform, Merge, Reshape
 8. Lập kế hoạch và hình dung
 9. Tổng hợp dữ liệu và nhóm dữ liệu
 10. Chuỗi thời gian
 11. Ứng dụng dữ liệu kinh tế và tài chính
 12. NumPy nâng cao

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về Python:

Download Ebook Python for Data Analysis PDF. Full Sách Python for Data Analysis - Wes McKinney. File PDF. Sách lập trình Python. Tải xuống miễn phí

Trên đây là full Ebook Python for Data Analysis PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#PythonForDataAnalysisPdf #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm IT - Phần mềm trên ViecLamVui