Logo

Ebook Fundamentals of Python First Programs PDF

Lượt xem: 232
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Ebook Fundamentals of Python First Programs .PDF ✓ Full sách Fundamentals of Python First Programs 2nd Edition ✓ Sách lập trình Python ✓ Bản tiếng Anh ✓ Fundamentals of Python First Programs PDF free download tại ViecLamVui

Fundamentals of Python First Programs PDF - ViecLamVui

Tải Ebook Fundamentals of Python First Programs PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL SÁCH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

FUNDAMENTALS OF PYTHON FIRST PROGRAMS

2nd Edition

Tác giả Kenneth A. Lambert
Năm xuất bản 2019
Nhà xuất bản Cengage
Tóm tắt

Cuốn sách dành cho khóa học nhập môn về lập trình và giải quyết vấn đề. Nó bao gồm tài liệu được giảng dạy trong Khoa học Máy tính 1, điển hình khóa học (CS1) ở cấp đại học hoặc trung học. Cuốn sách này bao gồm năm khía cạnh chính của máy tính:

 • Khái niệm cơ bản về lập trình - Kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, phát triển thuật toán và thiết kế chương trình với các chức năng là những ý tưởng cơ bản mà bạn cần phải nắm vững để giải quyết vấn đề với máy tính. Cuốn sách này xem xét các chủ đề cốt lõi này một cách chi tiết và cho phép bạn thực hành những hiểu biết của bạn về chúng để giải quyết một loạt các vấn đề.
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) - Lập trình hướng đối tượng là mô hình lập trình thống trị được sử dụng để phát triển các hệ thống phần mềm lớn. Cuốn sách giới thiệu cho bạn các nguyên tắc cơ bản của OOP và cho phép bạn áp dụng chúng thành công.
 • Xử lý dữ liệu và thông tin - Hầu hết các chương trình hữu ích đều dựa vào cấu trúc dữ liệu để giải quyết vấn đề. Các cấu trúc dữ liệu này bao gồm chuỗi, mảng, tệp, danh sách và từ điển. Cuốn sách này giới thiệu với bạn những cấu trúc dữ liệu thường được sử dụng này và bao gồm các ví dụ minh họa các tiêu chí để lựa chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp cho các vấn đề đã cho.
 • Vòng đời phát triển phần mềm - Thay vì cô lập các kỹ thuật phát triển phần mềm trong một hoặc hai chương, cuốn sách này đề cập đến chúng xuyên suốt trong bối cảnh của nhiều nghiên cứu điển hình. Trong số những thứ khác, bạn sẽ nhận thấy rằng cách mã hóa chương trình thường không phải là khía cạnh khó khăn hoặc thách thức nhất của việc giải quyết vấn đề và phát triển phần mềm.
 • Các ứng dụng đương đại của máy tính - Cách tốt nhất để học về lập trình và giải quyết vấn đề là tạo ra các chương trình thú vị với thế giới thực của các ứng dụng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ bắt đầu bằng cách tạo các ứng dụng liên quan đến các bài toán số và xử lý văn bản. Ví dụ: bạn sẽ học những điều cơ bản về mã hóa chẳng hạn như những kỹ thuật được sử dụng để tạo số thẻ tín dụng của bạn và các kỹ thuật khác về an toàn thông tin trên Internet...
Mục lục
 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Phát triển phần mềm, Các loại dữ liệu, và biểu thức
 • Chương 3: Các vòng lặp và câu lệnh lựa chọn
 • Chương 4: Chuỗi và văn bản tệp
 • Chương 5: Danh sách và Từ điển
 • Chương 6: Thiết kế với các chức năng
 • Chương 7: Xử lý hình ảnh và đồ họa đơn giản
 • Chương 8: Giao diện đồ hoạ người dùng
 • Chương 9: Thiết kế lớp
 • Chương 10: Đa luồng, mạng và máy khách / máy chủ lập trình
 • Chương 11: Tìm kiếm, sắp xếp và phân tích độ phức tạp

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về Python:

Download Ebook Fundamentals of Python First Programs .PDF ✓ Full sách Fundamentals of Python First Programs 2nd Edition ✓ Sách lập trình Python ✓ Bản tiếng Anh ✓ Fundamentals of Python First Programs PDF free download tại ViecLamVui

Trên đây là full Ebook Fundamentals of Python First Programs PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#FundamentalsOfPythonFirstProgramsPdf #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm IT - Phần mềm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm IT - Phần mềm trên ViecLamVui