Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế PDF

Ebook Quản lý nhà nước về kinh tế ✓ Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế full PDF ✓ Tài liệu giảng dạy, học tập môn Quản lý nhà nước về kinh tế ✓ Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân ✓ Tải online sách quản lý nhà nước về kinh tế không mất phí

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế - ViecLamVui


Tải giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 441 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Tác giả
 • GS. TS. Đỗ Hoàng Toàn
 • PGS. TS. Mai Văn Bưu
Năm xuất bản 2005
Nhà xuất bản NXB Lao động - Xã hội
Tóm tắt Giáo trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Đại học Kinh tế Quốc dân là tài liệu giảng dạy môn học “Quản lý nhà nước về kinh tế” tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức, lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống của một môn khoa học về việc Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân của nhà nước. Ch
Mục lục
 • Chương 1. Tổng quan về quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chương 2. Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế
 • Chương 4. Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chương 5. Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chương 6. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
 • Chương 7. Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
 • Tài liệu tham khảo

Tải giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Học viện Hành chính Quốc gia

XEM TRƯỚC 10 TRANG GIÁO TRÌNH

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 83 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế Học viện Hành chính Quốc gia

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

NHAN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Tác giả TS. Lương Minh Việt
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Học viện Hành chính Quốc gia - Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế
Tóm tắt

Giáo trình là tài liệu giảng dạy bộ môn Quản lý nhà nước về kinh tế tại Học viện Hành chính Quốc gia. Giáo trình được chia thành từng phần trình bày các nội dung riêng và chuyên sâu về Quản lý nhà nước về kinh tế.

Mục lục

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế

 • I. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về kinh tế
 • II. Chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý nhà nước về kinh tế
 • III. Đối tượng, phạm vi nội dung của quản lý nhà nước về kinh tế
 • IV. Phương thức quản lý nhà nước về kinh tế
 • V. Công cụ quản lý
 • VI. Công cụ chiến lược trong quản lý nhà nước về kinh tế
 • VII. Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta

Phần thứ hai: Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế cụ thể

 • I. Quản lý nhà nước đối với kinh tế đối ngoại
 • II. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

➤➤➤ Xem thêm tài liệu về Quản lý nhà nước:

Trên đây là giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế file PDF dễ tải xuống, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#QuanLyNhaNuocVeKinhTe #GiaoTrinhQuanLyNhaNuocVeKinhTe #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook