Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước PPT, PDF

Chuyên đề Quản lý hành chính nhà nước mẫu tham khảo .ppt, .pdf ✓ Slide trình bày chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước, chuyên đề thủ tục hành chính nhà nước, chuyên đề về quyết định hành chính nhà nước ✓ Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước chi tiết hoàn chỉnh ✓ Download miễn phí tại ViecLamVui

Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước - ViecLamVui


Tải chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước

XEM TRƯỚC 05 TRANG TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ

TẢI FULL TÀI LIỆU .PPT, .PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

TÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 1 - LÝ LUẬN VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tác giả TS. Hà Quang Ngọc
Số Slide 51
Nội dung chuyên đề

I. Hành chính nhà nước

II. Các nguyên tắc hành chính nhà nước

III. Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

IV. Cải cách hành chính nhà nước

V. Kết luận

Tải chuyên đề thủ tục hành chính nhà nước

XEM TRƯỚC 03 TRANG CHUYÊN ĐỀ

TẢI FULL TÀI LIỆU .PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Chuyên đề thủ tục hành chính nhà nước

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

TÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 5 - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tác giả Đang cập nhật
Số trang 07
Nội dung chuyên đề

I. Những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính nhà nước

II. Phân loại thủ tục hành chính nhà nước

III. Xây dựng, thực hiện và kiểm tra thủ tục hành chính nhà nước

Tải chuyên đề quyết định hành chính nhà nước

XEM TRƯỚC 05 TRANG CHUYÊN ĐỀ

TẢI FULL TÀI LIỆU .PPT, .PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Chuyên đề quyết định hành chính nhà nước

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

TÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 3 - QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tác giả TS. Hà Quang Ngọc
Số slide 34
Nội dung chuyên đề

I. Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước

II. Phân loại quyết định hành chính nhà nước

III. Các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước

IV. Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước

➤➤➤ Xem thêm tài liệu về Quản lý nhà nước:

Trên đây là các chuyên đề quản lý hành chính nhà nước file PDF, PPT, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#QuanLyHanhChinhNhaNuoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Giáo dục, Đào tạo, Tài liệu, Slide môn học, Đề tài trên ViecLamVui
Đánh giá Chuyên đề quản lý hành chính nhà nước PPT, PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook