Logo

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp

Lượt xem: 770
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp là gì

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp là mẫu văn bản do cá nhân lập ra gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nhằm thông báo đã tìm được việc làm và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đơn thông báo có việc làm theo Mẫu số 23 theo TT28/2015/BLĐTBXH được ban hành.

mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp - ViecLamVui

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp dùng làm gì

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp dùng làm thủ tục thông báo có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Sau đây là mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp file Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu số 23 thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp

 

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp - Mẫu số 23 theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viến đậm, in hoa: "THÔNG BÁO" viết thường "Về việc: (ghi ngắn gọn súc tích)"
 • Kính gửi: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh (ghi rõ thuộc tỉnh nào)
 • Thông tin người viết đơn đề nghị:
  • Họ và tên:
  • Sinh ngày:
  • Số CMND/CCCD - Cấp ngày - Nơi cấp:
  • Số bảo hiểm xã hội:
  • Nơi thường trú:
  • Chỗ ở hiện nay:
 • Ghi rõ nội dung, ví dụ:
 • Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số............./QĐ-SLĐTBXH ngày ........../........./…….. của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh…
 • Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng
 • Lý do ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (1), đơn kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan
 • Lời đề nghị
 • Người đề nghị ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú:

(1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về mẫu đơn chủ đề thất nghiệp:

Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng về việc thông báo có việc làm và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ✓ Mẫu số 23 thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ✓ Mẫu thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ✓ Mẫu số 23: Thông báo có việc làm ✓ Tải miễn phí mẫu 23 về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu số 23 bảo hiểm thất nghiệp file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauSo23BaoHiemThatNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bảo hiểm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bảo hiểm trên ViecLamVui