Logo

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp

Lượt xem: 1655
Ngày đăng: 17/03/2024

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp là gì

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp là mẫu văn bản cho người lao động ghi thông tin và gửi lên trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng được ban hành kèm Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH để được hường trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp - ViecLamVui

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp dùng làm gì

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp dùng kê khai tình trạng việc làm và gửi lên trung tâm dịch vụ việc làm nhằm nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Sau đây là mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp file Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí Mẫu số 16 BHTN mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp

➽➽➽ Download Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp

Cách ghi mẫu 16 bảo hiểm thất nghiệp:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KÍM VIỆC LÀM" viết thường "Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ..."
 • Kính gửi: 
 • Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp (Quận/huyện).
 • Thông tin người khai đơn:
  • Tôi tên là:
  • Sinh ngày:
  • Số CMND/CCCD - Ngày cấp - Nơi cấp
  • Chỗ ở hiện nay
  • Số điện thoại:
 • Theo Quyết định số .............ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp............tháng, kể từ ngày........./........./........... đến ngày…...../........./............tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nội dung thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, ghi cụ thế. Ví dụ:
  • (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả): ghi rõ nội dung và kết quả dự tuyển
  • (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả): ghi rõ nội dung và kết quả dự tuyển
 • Nêu rõ tình trạng việc làm hiện nay: Không có việc làm, công việc muốn tìm hoặc chưa tìm được việc làm, nêu rõ lý do.
 • Lời cam đoan
 • Người kê đơn ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú: Người lao động kê khai không đúng sự thật khi thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ, bị thu hồi tiền TCTN đã nhận và không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

➤➤➤ Xem thêm các bài viết khác về mẫu đơn chủ đề thất nghiệp:

Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp file Word dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng kê khai tình trạng việc làm, thông báo tìm kiếm việc làm, nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp trong gia đoạn đang tìm việc làm ✓ Mẫu số 16 ban hành kèm theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ✓ Mẫu số 16 BHTN ✓ Mẫu số 16 thông báo về việc tìm kiếm việc làm ✓ Tải miễn phí mẫu 16 bảo hiểm thất nghiệp tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu số 16 bảo hiểm thất nghiệp file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#MauSo16BaoHiemThatNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Bảo hiểm. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Bảo hiểm trên ViecLamVui